DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 619EDEBİYAT VE SİNEMA3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı edebiyat ve sinema ilişkisini, İngiliz romanlarından uyarlanmış filmler üzerinden incelemek, roman anlatı diliyle film anlatı dili arasındaki farklar bağlamında kuramsal ve analitik çalışmalar yapmaktır.
Ders İçeriği İngiliz romanının tarihsel, felsefi, siyasal ve toplumsal ilişkileri bağlamında teknik ve biçemsel analizi yapılarak, sinemanın teknik ve biçemsel özellikleriyle karşılaştırılacak, İngiliz romanından sinemaya uyarlanmış örnekler seçilerek, karşılaştırmalı analizleri yapılacaktır. Derste anlatılan edebiyat eleştirisi kuramları kullanılarak, romanlardan uyarlanmış filmler incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1roman ve sinemanın iki farklı sanat türü olduğunu kavrar ve bu iki sanat türünün teknik ve sanatsal özelliklerini ayrı ayrı inceler.
2İngiliz edebiyatından seçilmiş on romanı, filmleriyle birlikte inceler ve teknik analizlerini yapar.
3Romanlar ile filmler arasındaki anlatı dili farklarını tespit eder.
4Roman ve film arasında oluşabilecek anlam farklarını, sinemadaki anlam kayıplarını ya da anlam kazanımlarını karşılaştırmalı olarak analiz eder.
5İki tür arasındaki farklara rağmen iki türü de çağdaş eleştiri kuramları açısından okur ve eleştirir.
6Sinemanın bir sanat olarak romana, romanın da sinemaya olan katkılarını kavrar.
7Bir popüler kültür ürünü olarak sinemanın klasik roman ile popüler roman uyarlamaları arasındaki farkları gözlemler.
8Roman ve film karşılaştırması üzerine makale yazar.
9Seçilmiş bir romanı filmiyle birlikte okuyarak, karşılaştırmalı ve eleştirel inceleme yazıları yazar.
10Roman ve eleştiri kuramlarını film analizlerinde uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0144444444444444
ÖK 0244444444444444
ÖK 0334444434444444
ÖK 0444444444444445
ÖK 0555554444444455
ÖK 0644444434444444
ÖK 0755554444444455
ÖK 0844444434444444
ÖK 0955554444444455
ÖK 1044444434444444
Ara Toplam4243434340403640404040404344
Katkı44444444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21428
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MEHMET ALİ ÇELİKEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IDE 619 Dersin Adı:  EDEBİYAT VE SİNEMA
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÇELİKEL E-Posta :  macelikel@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri FEF A0308,
Amaç : Bu dersin amacı edebiyat ve sinema ilişkisini, İngiliz romanlarından uyarlanmış filmler üzerinden incelemek, roman anlatı diliyle film anlatı dili arasındaki farklar bağlamında kuramsal ve analitik çalışmalar yapmaktır.
İçerik : İngiliz romanının tarihsel, felsefi, siyasal ve toplumsal ilişkileri bağlamında teknik ve biçemsel analizi yapılarak, sinemanın teknik ve biçemsel özellikleriyle karşılaştırılacak, İngiliz romanından sinemaya uyarlanmış örnekler seçilerek, karşılaştırmalı analizleri yapılacaktır. Derste anlatılan edebiyat eleştirisi kuramları kullanılarak, romanlardan uyarlanmış filmler incelenecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Edebiyat ve Sinema Kuramları
2 Beauwolf
3 Tom Jones
4 Frankenstein
5 Jane Eyre
6 Pride and Prejudice
7 A Tale of Two Cities
8 1984
9 A Clockwork Orange
10 Trainspotting
11 Edebiyat ve Sinema Dili Arasındaki Farklar
12 Sinema ve edebiyat eleştirisi nasıl yazılır
13 Edebiyat ve sinema tarihinin karşılaştırılması
14 Sonuç
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU