DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 608ARİSTOTLE’N KURAMSAL FELSEFESİ3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Batı Düşünce tarihinin gelişim sürecinde büyük katkıları olmuş olan ve Felsefe, Edebiyat Sanat ve Estetik alanındaki fikirleriyle Batıda düşüncenin gelişiminde önemli bir yere sahip olan Aristo’nun, düşünce, edebiyat, sanat ve estetik kuramlarını incelemektir.
Ders İçeriği Aristoteles’in Felsefe tarihi içindeki yeri, kendisinden önceki ve sonraki Felseficilerle olan bağları, birbirlerini nasıl etkiledikleri, Aristo mantığının temelleri, Aristo’nun metafiziğe bakışı, İnsanoğlunun bu dünyadaki yeri konusundaki görüşleri, Ahlak felsefesi, Politikaya bakış açısı ve sanat felsefesi ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Aristo’nun düşünce tarihindeki öneminin anlaşılması.
2Aristo mantığı ve mantığının kökenlerinin kavranması.
3Aristo’nun metafiziği nasıl algıladığının öğrenilmesi.
4Aristo’nun ahlak felsefesine bakışı ve bu konuda düşüncelerinin kullanılması.
5Aristo sanat felsefesinin kavranması.
6Aristo’nun politik bakış açısının dönemi için öneminin anlaşılması.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0154444433332222
ÖK 0244433445333222
ÖK 0355554443322222
ÖK 0444444233222222
ÖK 0555544433222222
ÖK 0644455433222222
Ara Toplam2726262524222020151413121212
Katkı54444433322222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21428
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU