DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 606FEMİNİST TİYATRO3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders kadın ve feminist tiyatronun gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Kadınların tiyatro eserlerinin hem yazımında hem de ortaya çıkmasında ki rollerine genel bir bakış kadınlar tarafından yazılan oyunlar, oyun ve oyun yazarlarıyla ilişkili kuramsal parçalar ve de feminist edebiyat ve tiyatronun kavramsallaşmasıyla ilişkili tarihsel materyaller incelenerek gösterilecektir. Ders ayrıca tarih boyunca kadın yazımının nasıl ele alındığını, feminist hareketlerin kadının konumunda ne tür etkileri olduğunu ve kadın ve feminist performansların nasıl üretilip sahnelendiği ve karşılandığını sorgulayacaktır. Ayrıca kadın ve toplumsal cinsiyet konularını araştırmak için takip eden sorular sorulacaktır; Kimin için, kim tarafından ve hangi şartlar altında kadın yazarlar oyunlarını kurgulamışlardır? Hem iştirakçi hem de seyirci olarak erkeğin kadın tiyatrosunda aldığı roller nelerdir? Performans, tiyatro, oyunlar ve medya feminist tiyatronun ve feminist, kadın ve toplumsal cinsiyet temsillerinin araştırılmasının gelişiminde araç olmuşlardır. Ders müfredatı tarihe genel bir bakış, kuram, oyunlar, filmler ve feminist tiyatroyla ilişkili tartışmaları içermektedir.
Ders İçeriği Edebiyatta kadının gelişimi, feminist akım ve feminist tiyatrosunun oluşumu, feminist edebi terimler ve kavramlar, kadın oyunları ve feminist edebi oyun inceleme metotları, ve edebi araştırma yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tarihsel ve teatral olarak kadının gelişimi üzerine bilgi edinir.
2Feminist akım ve feminist tiyatronun oluşumu ve gelişimine dair bilgi sahibi olur.
3Terminolojik olarak teatral kavramları doğru ve yerinde kullanır.
4Kadın teatral oyunların incelemelerini yapar.
5Kadın oyunlarını ve teatral kuramları sözel ve yazılı olarak ifade eder.
6İleri düzeyde kadın, feminist, ve tiyatro eserleri üzerine bilgi edinerek kuramsal çalışmaları izler.
7Araştırma yaptığı kadın, feminist ve tiyatro konularında bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade eder. .
8Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak kadın ve yazın incelemeleri yapar.
9Tiyatro ve edebiyat kavramlarını kullanarak edebi yorumlar ve değerlendirmeler yapar.
10Edebi olarak akademik araştırmaya ve kanıtlara dayalı Kadın oyunlarının yorumları yapılarak eleştirel çıkarımlarla alana yeni fikirler katar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0155454455544445
ÖK 0254545544455554
ÖK 0344455454454434
ÖK 0455454455544445
ÖK 0554545544455554
ÖK 0644454454454434
ÖK 0745454545444545
ÖK 0854545545545534
ÖK 0955454455554435
ÖK 1054544454444445
Ara Toplam4744444644444645444543443845
Katkı54454455454445

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21428
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU