DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TEG 502TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türkçe öğretimi programlarını incelemek, yöntem ve teknikleri uygulamak, alanda araştırmalar yürütmek.
Ders İçeriği Bu ders Türkçe öğretimi programlarını, yöntemlerini ve tekniklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler ders içinde öğrendikleri yöntem ve teknikleri uygular ve alanda incelemelerde bulunur. Türkçe derslerine kaynak olabilecek her şeyi çağdaş öğrenme kuramları ışığında inceler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yeni Türkçe öğretimi programını açıklar.
2Yöntem ve teknikleri uygular.
3Türkçe öğretimi alanında araştırmalar yapar.
4Türkçe öğretiminin sorunlarını tartışır.
5Türkçe öğretimi kaynaklarını inceler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01552  5      
ÖK 0255 5 2      
ÖK 03 5   1      
ÖK 04   5 2      
ÖK 05 5   2      
Ara Toplam1020210 12      
Katkı240202000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1DERYA YAYLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TEG 502 Dersin Adı:  TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROG. YÖNT. VE TEKNİKLERİ- II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR DERYA YAYLI E-Mail:  dyayli@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1022,
Ders Yeri EGT A0319,
Amaç : Türkçe öğretimi programlarını incelemek, yöntem ve teknikleri uygulamak, alanda araştırmalar yürütmek.
İçerik : Bu ders Türkçe öğretimi programlarını, yöntemlerini ve tekniklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler ders içinde öğrendikleri yöntem ve teknikleri uygular ve alanda incelemelerde bulunur. Türkçe derslerine kaynak olabilecek her şeyi çağdaş öğrenme kuramları ışığında inceler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş
2 Türkçe Öğretimi Sorunları
3 Beden Dili ve Türkçe Öğretimi
4 Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi
5 Türkçe Öğretimi alanında nicel araştırma
6 Türkçe Öğretimi alanında nitel araştırma
7 Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımıza Türkçe öğretimi
8 Türk soylulara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
9 Ara sınav
10 Türkçe öğretiminde kullanılan kaynaklar
11 Türkçe öğretimi lisansüstü programları
12 Sanat, edebiyat ve Türkçe öğretimi
13 Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU