DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TEG 513TÜRK DİLİNDE YENİLEŞME VE GELİŞİM EVRELERİ- I3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkçenin gelişme ve yenileşme süreçlerini derinlemesine kavramalarını ve tartışmalarını sağlamak.
Ders İçeriği Türk dilinin ilk metinlerden bugüne değin geçirdiği aşamalar, dönemlerin özellikleri, dönemlerin metinlere dil açısından yansıyan yönleri, metinlerin filolojik değeri, değişik dillerde yaşanan özleşme ve yenileşme süreçleri, bu süreçlerin Türk dili ile ilişkilendirilmesi, Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları, dilbilgisi-terim-sözlük-yazım alanlarındaki gelişmeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk dilinin tarihsel gelişim aşamalarını kavrar.
2Türk dilinin lehçe, şive ve ağızlarını tanır.
3Dil tarihinde özleşme girişimlerini görür.
4Türk dilinde gelişme ve yenileşme bilinç ve duyarlılığı edinir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0155      5   
ÖK 02      2 55  
ÖK 03555 323 5555
ÖK 04252 513 4555
Ara Toplam12157 838 19151010
Katkı342021205433

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1NURETTİN ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TEG 513 Dersin Adı:  TÜRK DİLİNDE YENİLEŞME VE GELİŞİM EVRELERİ- I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURETTİN ÖZTÜRK E-Mail:  nozturk@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1015,
Ders Yeri EGT A0318,
Amaç : Öğrencilerin Türkçenin gelişme ve yenileşme süreçlerini derinlemesine kavramalarını ve tartışmalarını sağlamak.
İçerik : Türk dilinin ilk metinlerden bugüne değin geçirdiği aşamalar, dönemlerin özellikleri, dönemlerin metinlere dil açısından yansıyan yönleri, metinlerin filolojik değeri, değişik dillerde yaşanan özleşme ve yenileşme süreçleri, bu süreçlerin Türk dili ile ilişkilendirilmesi, Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları, dilbilgisi-terim-sözlük-yazım alanlarındaki gelişmeler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Gelişme ve yenileşme kavramları.
2 Türk Dilinin yaşı sorunu.
3 Soy kütüğü açısından diller ve Türkçe.
4 Yapısal açıdan diller ve Türkçe.
5 Altay Dilleri kuramı.
6 Türkçe ve Moğolca.
7 Türkçe ve Japonca.
8 Ara sınav.
9 Güneş Dil Teorisi.
10 Avrasyatik Kuram.
11 Nostratik kuram.
12 Dil devrimi.
13 Türkçenin dünya dilleri arasındaki güncel durumu.
14 Dünya dili olarak Türkçe.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ahmet Çakıroğlu, Türk Dili Tarihi, İst. Enderun Kitabevi, 1981Türkçe
Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dili Tarihi, İst. Akçağ, 2007Türkçe
Ali Akar, Türk Dili Tarihi, İst. Ötüken, 2010.Türkçe
Walter Porzig, Dil Denen Mucize, Çev. Vural Ülkü, Ank. KTB Yayınları, 1981 c.1-2Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU