DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TEG 535DİL ÖĞRETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin, ikinci dil edinim araştırması, dil öğretiminin geçmişi ve günümüz yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Ders İçeriği İkinci dil edinim araştırması ve dil öğretiminin geçmişi, farklı dilbilgisi türlerini öğrenme ve öğretme, sözcük öğrenimi ve öğretimi, sesletim edinimi ve öğretimi, yeni yazı dizgesi edinimi ve öğretimi, iletişim kurma ve öğrenme stratejileri, dinleme ve okuma süreçleri, D2 kullanıcıları ve D2 öğrenicilerindeki bireysel farklılıklar, sınıf içi etkileşim ve konuşma çözümlemesi, D2 kullanıcısı ve anadili konuşucusu, dil öğretiminin amaçları, D2 öğrenme modelleri, İkinci dil öğrenimi ve dil öğretme teknikleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İkinci dil edinim araştırması ve dil öğretiminin geçmişini açıklayabilme.
2Farklı dilbilgisi türlerini öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını açıklayabilme.
3Dil dizgesinin edinim ve öğretimini açıklayabilme
4Dil öğretiminin amaçlarını açıklayabilme.
5Dil öğrenme modellerini açıklayabilme
6İkinci dil öğrenimi ve öğretme tekniklerini açıklayabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
ÖK 05            
ÖK 06            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler11515
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği155
Arasınav (Öğrenci)11515
Sunum166
Sunum (Öğrenci)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1YASEMİN ASLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TEG 535 Dersin Adı:  DİL ÖĞRETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YASEMİN ASLAN E-Mail:  ybakir@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1024, 296 1024,
Ders Yeri EGT A0322, EGT A0326,
Amaç : Öğrencilerin, ikinci dil edinim araştırması, dil öğretiminin geçmişi ve günümüz yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
İçerik : İkinci dil edinim araştırması ve dil öğretiminin geçmişi, farklı dilbilgisi türlerini öğrenme ve öğretme, sözcük öğrenimi ve öğretimi, sesletim edinimi ve öğretimi, yeni yazı dizgesi edinimi ve öğretimi, iletişim kurma ve öğrenme stratejileri, dinleme ve okuma süreçleri, D2 kullanıcıları ve D2 öğrenicilerindeki bireysel farklılıklar, sınıf içi etkileşim ve konuşma çözümlemesi, D2 kullanıcısı ve anadili konuşucusu, dil öğretiminin amaçları, D2 öğrenme modelleri, İkinci dil öğrenimi ve dil öğretme teknikleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU