Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 501DİL ÖĞRENİM KURAMLARI VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, öğrenme kuramları ile İngilizce öğretimine yönelik yaklaşım, yöntem ve teknikler arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlamak, yabancı dil olarak İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavramalarını ve sınıf içi uygulamalara yönelik yansımalarını ve etkilerini kullanmalarını sağlamaktır.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi çerçevesinde öğrenme kuramları ve bunlara dayalı dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini inceleyecekler, dil öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavrayacaklardır. Öğrenciler ayrıca kuram ve uygulama ilişkisini interaktif olarak tartışacaklardır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenci öğrenme kuramlarını açıklar ve dil öğrenme yöntemleriyle olan bağlantısını kurar.
2Öğrenci öğrenme kuramlarına dayalı yaklaşım, yöntem ve teknikleri açıklar ve çeşitli ortamlarda kullanabilir.
3Öğrenci her bir yöntemin Türkiye koşullarına göre uygulama alanlarını açıklar ve kullanabilir.
4Öğrenci İngilizce öğrenmeyi etkileyen sınıfiçi ve sınıf dışı etkenlerin farkında olur.
5Öğrenci farklı ülkelerdeki İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerini inceler ve yansımalarını görür.
6Öğrenci her yöntemin diğer yöntemlerle olan benzerliğini ve farklılığını bilir, ihtiyaca göre eklektik teknikler kullanır.
7Öğrenci öğrenme kuramı, yaklaşım, yöntem ve teknik nedir ve kapsam alanları nedir bilir.
8Öğrenci hedef öğrenci grubuna göre amaç belirler ve uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 00155555555 555
ÖK 00255555555 555
ÖK 00355555555 555
ÖK 00455555555 555
ÖK 005555555    5 
ÖK 00655555555 555
ÖK 00755555555  5 
ÖK 008 55 5555 555
Ara Toplam3540403540403535 304030
Katkı455455440454

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Bahar1TURAN PAKER
Detay 2022-2023 Bahar1ÇAĞLA ATMACA
Detay 2022-2023 Güz1ÇAĞLA ATMACA
Detay 2021-2022 Bahar1SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT
Detay 2021-2022 Güz1SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT
Detay 2019-2020 Bahar1SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT
Detay 2019-2020 Güz1DEVRİM HÖL
Detay 2018-2019 Bahar1DEVRİM HÖL
Detay 2018-2019 Güz1TURAN PAKER
Detay 2017-2018 Güz1TURAN PAKER
Detay 2016-2017 Güz1TURAN PAKER
Detay 2015-2016 Güz1TURAN PAKER
Detay 2014-2015 Güz1TURAN PAKER
Detay 2013-2014 Güz1TURAN PAKER
Detay 2012-2013 Güz1TURAN PAKER
Detay 2011-2012 Güz1TURAN PAKER
Detay 2010-2011 Güz1TURAN PAKER
Detay 2009-2010 Güz1TURAN PAKER


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
INO 501 DİL ÖĞRENİM KURAMLARI VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ 3 + 0 1 Türkçe 2023-2024 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. TURAN PAKER tpaker@pau.edu.tr EGT A0310 Dersin Devam Yüzdesi : %70
Amaç Bu dersin amacı, öğrencilerin, öğrenme kuramları ile İngilizce öğretimine yönelik yaklaşım, yöntem ve teknikler arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlamak, yabancı dil olarak İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavramalarını ve sınıf içi uygulamalara yönelik yansımalarını ve etkilerini kullanmalarını sağlamaktır.
İçerik Bu derste öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi çerçevesinde öğrenme kuramları ve bunlara dayalı dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini inceleyecekler, dil öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavrayacaklardır. Öğrenciler ayrıca kuram ve uygulama ilişkisini interaktif olarak tartışacaklardır.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğrenme kuramları ve İDE yöntemleri, Dil öğretiminin kısa tarihçesi Dil öğretiminde yaklaşım ve yöntemlerin doğası.
2 Davranışçılık: Duy-söyle yöntemi Dilbilgisi-çeviri yöntemi
3 Bilişsel Yaklaşım: Bilişsel yaklaşımla dil öğretimi, İnsancıl Yaklaşım: Toplum dil öğrenimi Yöntemi,
4 İnsancıl Yaklaşım:Sessiz Yöntem,Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi
5 İnsancıl Yaklaşım:Esinlenmeli Yöntem, Doğal yaklaşım
6 İnsancıl Yaklaşım:İletişimsel dil öğrenim yöntemi
7 Oluşturmacı Yaklaşım, Öğrenci Merkezli yaklaşımlar: Eklektik yöntem,
8 Arasınav
9 Öğrenci Merkezli yaklaşımlar:kubaşık ve işbirlikçi yöntem Interaktif öğrenme, Bütünsel Yaklaşım
10 İçerik bazlı öğretim, Göreve dayalı öğretim,
11 Çoklu zeka kuramı,
12 NLP,Nitelik bazlı öğrenme
13 Kişisel etkenler: güdüleme, yaşlara ve düzeylere göre öğretim
14 socio-kültürel etkenler: sosyo-politik ve kurumsal bağlamlar, Yöntem sonrası dönem.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Brown, H.D. (1987). (2nd ed.). Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall.English
Brown, H.D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (Second edition). London:Longman.English
Chaudron; C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. Cambridge: CUP.English
Doff, A. (1988). Teach English: A training course for teachers. Cambridge: CUP.English
Ellington, H. And Race, P. (1993). Producing teaching materials: A handbook for teachers and trainers. English
Harmer, J. (1993). The practice of English language teaching. London: Longman.English
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching (Second edition). Oxford: English
McDonough, S. (1986). (2nd ed.) Psychology in foreign language teaching. London: Unwin Hyman.English
McLaughlin, B. (1987). Theories of second language learning. London: Edward Arnold.English
McDonough, J. And Shaw, C. (1993). Materials and methods in ELT: A teacher guide. Oxford: English
Nunan, D. (1991). Language teaching methodology: A textbook for teachers. New York: Prentice Hall.English
Richard, J.C. & Rogers, T.S. (2001). Approaches and methods in language teaching: A description and English
Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Cambridge: CUP.English
International journals and magazines (e.g. Applied Linguistics, ELT Journal, Modern Language Teacher, English Teaching Forum, TESOL Newsletter, TESOL Quarterly, TESOL Journal and ELT Websites) also provide a rich source for current issues and debates in ELT methodology.English
USEFUL WEBSITES: http://exchanges.state.gov/forum http://www.englishtown.com http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links http://www.efcafe.com http://www.eslcafe.com http://www.esl-lab.com http://www.tefl.net http://www.virtualteacher.com.au http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.aspEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları