DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 503ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler, bilimin tanımı, amacı ve önemi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel bilgi ve değerler sistemi, modern bilimin doğuşu ve gelişimi ve bilgi toplumu, eğitim bilimlerinde yöntem, başlıca araştırma yöntemlerini (tarihi yöntem, bağdaştırıcı yöntem, karşılaştırma yöntemi, monografi yöntemi, survey yöntemi, sosyometrik yöntem) öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler, nitel ve nicel araştırmalara yönelik çeşitli veri toplama yöntemleri ( hazır bilgilerin incelenmesi, gözlem, görüşme, anket vb. gibi teknikleri), ölçme ve test teknikleri (örneklem, verilerin çözümü) araştırmanın yazılması ve yorumu (yazma, yorma, aktarma) gibi süreçlerden geçerek araştırma yapmayı her boyutuyla uygulamalı olarak öğreneceklerdir.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler nitel ve nicel araştırma yöntemleri üzerine kuramsal okumalar yapar ve araştırma makaleleri ile ise uygulama üzerine bilgi kazanır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel araştırma kuramlarını kavrar.
2Alanda yapılmış çalışmaları inceler.
3Yeni çalışmalar için küçük çaplı araştırma önerisi hazırlar.
4Küçük çaplı bir araştırma yürütür.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 001555555      
ÖK 0025 555       
ÖK 003   55       
ÖK 004   55       
Ara Toplam1051020205      
Katkı313551000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU