DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 558HEYKEL II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı “Heykel I” dersinin devamı niteliğinde olan bu derste heykel sanatının sınır tanımaz bir anlayışta teknik malzemelerini ve bu malzemeleri işleme ve kullanma yöntemleriyle ilgili bilgiler kazandırmak. Elde edilen bilgiler doğrultusunda uygulamalar yaparak öğrencilerin bu yöndeki deneysel bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişimini sağlamaktır. Bu anlayışla farklı teknik ve sanatsal yaklaşımlarla kendi özgün sanatsal anlatım biçimlerini oluşturmaları ve bu bağlamda özgün eser sunmaları amaçlanır. Diğer taftan, bir sanat eğitimci tavır içersinde heykel sanatının eğitim-öğretim yöntemlerine yönelik sorgulayan, tartışan ve saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilen tavır geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders İçeriği Bu ders güncel heykel sanatçıları ve eserlerinin incelemesini ve biçem oluşturma çabalarıyla özgün eserler ortaya koyabilmeyi içerir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uluslar arası bilimsel-sanatsal etik ilkeler ile fikir ve sanat eserleri kanunun önemini bilir ve hukuki sorumluluğunu öğrenir. Özgün çalışmanın değerini ve önemini bilir.
2Heykel sanatında yaratma ve sanatsal yaratma süreçlerine dair bilgi sahibi olur ve yorumlama yapabilir.
3Heykelin tarihçesi ve gelişim süreci ile ilgili bilgiye sahip olur.
4Heykelin oluşum sürecini bilir. Heykelle ilgili farklı teknik ve sarf malzemelerinin bilgisine sahip olur ve kullanır.
5Heykel sanatına dair eleştiriler yapabilir.
6Kalıp alma ve döküm yapma bilgisine sahip olur ve uygulayabilir.
7Atölye ve atölye kurma bilgisine ve disiplinine sahip olur.
8Heykel yapabilir ve özgün kompozisyonlar geliştirebilir.
9Heykel sanatının kuramsal, eğitimsel alanlarına yönelik araştırma, sorgulama, tartışma yapabilir. Saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01 4 4   4 
ÖK 02 5  5 3 3
ÖK 03  5  3 5 
ÖK 045    3  5
ÖK 05 35  5  3
ÖK 065 12 4 34
ÖK 07  5  2  5
ÖK 083 5  3  4
ÖK 09 5    5  
Ara Toplam131721652081224
Katkı122112113

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1SAFİ AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 558 Dersin Adı:  HEYKEL II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAFİ AVCI E-Posta :  safiavci@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0008,
Amaç : “Heykel I” dersinin devamı niteliğinde olan bu derste heykel sanatının sınır tanımaz bir anlayışta teknik malzemelerini ve bu malzemeleri işleme ve kullanma yöntemleriyle ilgili bilgiler kazandırmak. Elde edilen bilgiler doğrultusunda uygulamalar yaparak öğrencilerin bu yöndeki deneysel bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişimini sağlamaktır. Bu anlayışla farklı teknik ve sanatsal yaklaşımlarla kendi özgün sanatsal anlatım biçimlerini oluşturmaları ve bu bağlamda özgün eser sunmaları amaçlanır. Diğer taftan, bir sanat eğitimci tavır içersinde heykel sanatının eğitim-öğretim yöntemlerine yönelik sorgulayan, tartışan ve saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilen tavır geliştirmeleri beklenmektedir.
İçerik : Bu ders güncel heykel sanatçıları ve eserlerinin incelemesini ve biçem oluşturma çabalarıyla özgün eserler ortaya koyabilmeyi içerir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriği ve programı hakkında bilgilendirme… görüş ve öneriler… Dersin planlaması hakkında bilgilendirme, Araştırma konularının seçilmesi ve ilk heykel uygulaması için konu ve teknik malzemelerin belirlenmesi. -Uygulamaya geçiş
2 Heykel I dersi kapsamında işlenilen “heykel yapımında kullanılan geleneksel ve çağdaş teknik ve malzemeler; sanat, kültür, heykel vb kavramlara yönelik konuların ve bilgilerin küçük tekrarlarla hatırlanması, gözden geçirilmesi ve tartışmalar. Daha önce yapılmış heykel sanatıyla ilgili yazılı ve görsel çalışmalar, örnekler. -Heykel uygulamasına yönelik önerilerin alınması.
3 Araştırma konularının seçilmesi ve ilk heykel uygulaması için konu, teknik yöntem ve malzemelerin belirlenmesi, -Uygulamaya geçiş
4 Araştırma konularının seçilmesi ve ilk heykel uygulaması için konu, teknik yöntem ve malzemelerin belirlenmesi çalışmalarına devam, -Uygulamaya devam,
5 Araştırma, tartışma ve uygulamalara devam,
6 Araştırma, tartışma ve uygulamalara devam,
7 Araştırma ve tartışmalara devam, İlk uygulama çalışmalarını sonlandırma, değerlendirme…
8 ARA SINAV
9 Araştırma konularının sunumuna ve ikinci heykel uygulamasına devam.
10 Araştırma konularının sunumuna ve ikinci heykel uygulamasına devam.
11 Araştırma konularının sunumuna ve ikinci heykel uygulamasına devam.
12 Araştırma konularının sunumuna ve ikinci heykel uygulamasına devam.
13 Araştırma konularının sunumuna ve ikinci heykel uygulamasına devam.
14 Araştırma konularının sunumunun tamamlanması, ikinci heykel uygulamasına tamamlanması, uygulama çalışmalarının sunum hazırlığı, belgeleme çalışmaları Heykel I ve Heykel II derslerindeki toplam uygulamaların sergilenmesine yönelik ön değerlendirmeler. Sergi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
AVCI, Safi, Heykel Teknolojisi ve Malzemeleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Türkçe
AVCI, Safi, Heykel Teknolojisi ve Malzemeleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU