DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
RSE 580GÖRSEL KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı görsel kültür ve sanat dünyası bağlamında yapma, sergileme, yorumlama, ve sanatın öğretimi süreçlerinin birbiriyle ilişkisini tanıtmaktır.
Ders İçeriği Bu ders, görsel kültürün eleştirel analizini, görsel kültür üzerine öğretisel deneyimlerin yapılandırılması ve günlük yaşamın sosyal, kültürel, tarihsel ve politik konularına odaklanan çağdaş sanatçıları incelemeyi içerir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11- Görsel kültürün çeşitli formlarındaki sosyal bağlamı inceler.
22- Temsil, bakış, çekicilik, metinlerarasılık gibi görsel kültürün anahtar kavramlarını sorgular.
33- Görsel imgelerin temsil ettiği fikirleri ve ona yüklenen anlamları eğitsel açıdan değerlendirir.
44- Görsel kültürün iletişimsel rolü ve algılara etkisini değerlendirir.
55- Görsel kültür formları hakkında eleştirel bir biçimde düşünme, çeşitlilikle ilgili konuları keşfetme ve sosyal önyargılara meydan okumaya dönük ders öğretim planı hazırlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01 5 3543 3
ÖK 02  3 4    
ÖK 034  5 5  3
ÖK 04 3 5 4 3 
ÖK 054  55  34
Ara Toplam8831814133610
Katkı221433112

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1NURAY MAMUR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  RSE 580 Dersin Adı:  GÖRSEL KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT NURAY MAMUR E-Posta :  nmamur@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT B0302,
Amaç : Bu dersin amacı görsel kültür ve sanat dünyası bağlamında yapma, sergileme, yorumlama, ve sanatın öğretimi süreçlerinin birbiriyle ilişkisini tanıtmaktır.
İçerik : Bu ders, görsel kültürün eleştirel analizini, görsel kültür üzerine öğretisel deneyimlerin yapılandırılması ve günlük yaşamın sosyal, kültürel, tarihsel ve politik konularına odaklanan çağdaş sanatçıları incelemeyi içerir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğrencilerle tanışma, Dersin kapsamı, Ders öğretim programının tanıtımı, Kaynaklar ve kullanılacak araç, gereçlerin tanıtımı, ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgilendirme
2 Görsel Sanatlar Eğitiminde Yeni Eğilimler Sanat eğitiminde görsel kültür ile neden ilgileniyoruz?
3 Modernizm ve Postmodernizm Postmodernizmin Sanat Eğitimine Etkileri
4 Bakma/ Görme Egzersizleri Barbara Kruger İmajları Oluşturma
5 Reklam Yorumu: Göstergebilimsel Analiz
6 Görsel Teknolojiler, İmajların Yeniden üretimi ve Kopya
7 Gerçeklikle kurgunun iç içe geçtiği kültürel ürünlerin gündelik yaşam üzerindeki etkilerini sorgulayan çağdaş sanatçıların eserlerine bakış
8 Görsel kültürün ürettiği steryotip karakterlere çağdaş sanat eserleriyle bakma
9 Vize Haftası
10 İzleyicilerin anlam üretimi
11 Kültürel Kodlar
12 Görsel Kültür projesi
13 Görsel Kültür Projesi Sunumları
14 Sanat Eğitiminde Nitel Araştırmalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Eker, M. ve Seylan, A. (2005). Çağdaş sanat eğitiminde sanatsal ve pedagojik postmodern montajlar, Eurasian Journal of Educational Research, 19, 164-178Türkçe
Eker, M. ve Aslan, H. (2010). Görsel kültür ve medya okuryazarlığı: Sanat eğitiminin kamusal açılımı, Milli Eğitim 187, 251-267 Türkçe
Mamur, N. (2014). “Post-modernizmin sanat eğitimine yansıma biçimleri Görsel kültür ve eleştirel pedagoji”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 59-77Türkçe
Mamur, N. (2012) Görsel sanatlar öğretmen adaylarının görsel kültür diyaloglarına yönelik algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12/3, 2166-2173Türkçe
Parsa, A.F.(2008). “İmgenin gücü ve görsel kültürün yükselişi”, Fotoğrafya Dergisi, 19 Türkçe
Banard, M. (1998). Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür,(Çeviri: Güliz Korkmaz) Ankara: Ütopya YayıneviTürkçe
Mamur, N., Süzen, H. N. (2013). “Görsel iletişim kültürünü göstergebilimsel bir yöntemle yorumlama”, İletişimde Tasarım, Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Türkçe
Berger, J.(1996). Görme Biçimleri (6. Baskı), Çeviren; Yurdanur Salman, İstanbul: Metis YayınlarıTürkçe
Önal, M. A.,Nisan 2013, "Metinlerarasılık Bağlamında Müzik Sanatında Alıntı ve Yenidenüretim", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 17, s.69. Türkçe
Mamur, N. (2012). "Görsel kültürün çağdaş sanat uygulamalarında sorgulanması" Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 10, 79-90Türkçe
Mamur, N. (2015). Resim-iş (Görsel Sanatlar) öğretmen eğitimi “Müze eğitimi ve Uygulamaları” dersinde görsel kültür kuramının kullanımı, E- Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences , 1C0631.10, (1), 29-53Türkçe
Gökay, M.(2004).Eylem araştırmasının sanat eğitimindeki yeri, 2.Sanat Eğitimi Sempozyumu, 28-30 Nisan 2004, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU