DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YTE 504YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-II3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Tanzimat sonrası dönem Türk nesrini, belli başlı türler (roman, hikaye, tiyatro, makale vb.), dönem/ekoller (Tanzimat, Servet-i Fünûn, Millî Ed. Vb.), yazarlar (N.Kemal, A.Mithat, Y.Kadri vb.) ve eserler çerçevesinde tanıtmaktır.
Ders İçeriği Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında nesrin gelişmesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1“Yeni Türk Edebiyatı” ve “Yeni Türk Edebiyatında Nesir” kavramlarının anlamları ve kapsamlarını bilme
21860’tan günümüze kadarki Türk nesrinin belli başlı tür devir, anlayış ve yönelişleri tanıma; aralarındaki farklılıkları ayırt edebilm
3Edebiyat sanatı içinde “nesir”in kendine has ve diğer türlerden farklı yanlarını görebilme
4Nesir metinlerinin çözümlenmesinde kullanılan / kullanılabilecek olan farklı metotların varlığı ve değerini kavrama
5Farklı yazarlara ait nesir metinlerini çözümleyebilme becerisi kazanma
6Nesir çözümlemeleri esnasında Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak başarıyla kullanma becerisi kazanma
7Metin çözümlemede kendine güven duygusuna sahip olma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 00145445554555
ÖK 00243444545554
ÖK 00355555544454
ÖK 00443444344555
ÖK 00544445554444
ÖK 00644445555543
ÖK 00744444455535
Ara Toplam2928292932323231333130
Katkı44445554544

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)31339
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41352
Ödevler31339
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar1ALİ DONBAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YTE 504 Dersin Adı:  YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ DONBAY E-Posta :  adonbay@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Tanzimat sonrası dönem Türk nesrini, belli başlı türler (roman, hikaye, tiyatro, makale vb.), dönem/ekoller (Tanzimat, Servet-i Fünûn, Millî Ed. Vb.), yazarlar (N.Kemal, A.Mithat, Y.Kadri vb.) ve eserler çerçevesinde tanıtmaktır.
İçerik : Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında nesrin gelişmesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türk yazı dilindeki değişmeler ve nesir alanındaki katkıları
2 Cumhuriyet dönemindeki eğitim ve kültür faaliyetleri: Tercüme Bürosu'nun Kuruluşu, Dünya Klâsiklerinin Çevrilmesi, Türk ve İslam Ansiklopedilerinin çıkarılması, Türk Ocağı ve Halk Evleri'nin kültür hizmetleri
3 Basın, gazete ve dergilerdeki değişmelerin Türk nesir anlayışındaki yansımaları, Köşe yazarlığı, Peyami Safa
4 Eleştiri ve nesir
5 Biyografik eserler ve nesir özellikleri, Falih Rıfkı Atay
6 Nesir yazısı olarak "Mektup"lar
7 Nesir özellikleri açısından "Anı"(Hatıra) yazıları
8 Günlükler:Nurullah Ataç,Günce; Salah Birsel, Günlük; Oktay Akbal, Günlerde
9 Ara Sınav
10 Nesir sahasında hızla gelişen bir tür: Gezi Yazıları: Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi
11 Tarih yazıcılığı ve Türk Edebiyat Tarihi alanındaki eserlerin nesir açısından değerlendirilmesi
12 Hitabet, Söylev Metinleri
13 Nesirleşen şiir dili
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Türk Klâsikleri, C.10-14, Ötüken-Söğüt YayınlarıTürkçe
Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1-2 (2003)Türkçe
İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2/Hikaye-Roman-Tiyatro (2004)Türkçe
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, C.I-II, Dergâh YayınlarıTürkçe
Şükrü Elçin-Muhtar Tevfikoğlu,Yeni Türk Nesri Antolojisi (1987) Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU