DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YTE 505ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ-I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Farklı çözümleme yöntemleri çerçevesinde roman ve hikaye türlerinin temel özellikleri ve çözümleme yöntemlerini tanıma ve kavrama
Ders İçeriği Bir edebiyat türü olarak hikâye ve roman, Batı’da ve Türk edebiyatında hikâye ve romanın gelişimi. Hikâye ve romanın teknik ve içerik özellikleri..
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1“Roman” ve “hikaye” kavramlarının anlamları ve kapsamlarını bilme;
2Roman ile hikaye arasındaki farklılıkları ayırt edebilme;
3Edebiyat sanatı içinde “roman” ve “hikaye”nin kendine has ve diğer türlerden farklı yanlarını görebilme
4Roman ve hikaye metinlerinin çözümlenmesinde kullanılan / kullanılabilecek olan farklı metotların varlığı ve değerini kavrama
5Farklı yazarlara ait roman ve hikaye metinlerini çözümleyebilme becerisi kazanma
6Roman ve hikaye çözümlemeleri esnasında Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak başarıyla kullanma becerisi kazanma
7Metin çözümlemede kendine güven duygusuna sahip olma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 00145444545454
ÖK 00234443344455
ÖK 00344444555444
ÖK 0044555  45545
ÖK 0055555455  45
ÖK 0065555 455555
ÖK 00744444555555
Ara Toplam2932313119273229273233
Katkı45443454455

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)31339
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)51365
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)51365
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1YUNUS BALCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YTE 505 Dersin Adı:  ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YUNUS BALCI E-Posta :  ybalci@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri İTBF B0317,
Amaç : Farklı çözümleme yöntemleri çerçevesinde roman ve hikaye türlerinin temel özellikleri ve çözümleme yöntemlerini tanıma ve kavrama
İçerik : Bir edebiyat türü olarak hikâye ve roman, Batı’da ve Türk edebiyatında hikâye ve romanın gelişimi. Hikâye ve romanın teknik ve içerik özellikleri..
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bir edebi tür olarak roman ve hikaye
2 Batı'da roman ve hikayenin gelişimi
3 Roman ve hikayenin Türk edebiyatına girişi
4 Roman ve hikayenin teknik ve tematik özellikleri
5 roman ve hikayeyi inceleme metodları
6 roman ve hikayede modern, modernist, postmodern kavramları
7 Roman ve hikayede anlatıcı ve bakış açısı
8 Roman ve hikayede olay örgüsü
9 Roman ve hikayede insan unsuru
10 Roman ve hikayede zaman ve mekan
11 Roman ve hikayede içerik çözümleme
12 örnek metinler üzerinde çözümleme
13 örnek metinler üzerinde çözümleme
14 örnek metinler üzerinde çözümleme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU