DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YTE 501YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM-I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Tanzimat sonrası dönem Türk şiirini, belli başlı dönem/ekoller (Tanzimat, Servet-i Fünûn, Millî Ed. Vb.), şairler (N.Kemal, T.Fikret, Y.Kemal vb.) ve eserler çerçevesinde tanıtmaktır.
Ders İçeriği Yenileşme devri Türk şiirindeki değişme ve gelişmeler. Tanzimat, Ara Nesil, Servet-i Fünûn, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri Türk şiirindeki gelişmeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1“Yeni Türk Edebiyatı” ve “Yeni Türk Edebiyatında Nazım” kavramlarının anlamları ve kapsamlarını bilme;
21860’tan günümüze kadarki Türk şiirinin belli başlı mektep, anlayış ve yönelişleri tanıma; aralarındaki farklılıkları ayırt edebilme;
3Edebiyat sanatı içinde “şiir”in kendine has ve diğer türlerden farklı yanlarını görebilme;
4Şiir metinlerinin çözümlenmesinde kullanılan / kullanılabilecek olan farklı metotların varlığı ve değerini kavrama
5Farklı şairlere ait şiir metinlerini çözümleyebilme becerisi kazanma
6Şiir çözümlemeleri esnasında Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak başarıyla kullanma becerisi kazanma
7Metin çözümlemede kendine güven duygusuna sahip olma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 00154455444555
ÖK 00255554454545
ÖK 00345444555444
ÖK 00455544545455
ÖK 00544455555444
ÖK 00644444554545
ÖK 00754455555555
Ara Toplam3231303231333332323133
Katkı54454555545

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)31339
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41352
Ödevler21326
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)41352
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1ALİ DONBAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YTE 501 Dersin Adı:  YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ DONBAY E-Posta :  adonbay@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0324,
Amaç : Tanzimat sonrası dönem Türk şiirini, belli başlı dönem/ekoller (Tanzimat, Servet-i Fünûn, Millî Ed. Vb.), şairler (N.Kemal, T.Fikret, Y.Kemal vb.) ve eserler çerçevesinde tanıtmaktır.
İçerik : Yenileşme devri Türk şiirindeki değişme ve gelişmeler. Tanzimat, Ara Nesil, Servet-i Fünûn, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri Türk şiirindeki gelişmeler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Modern Türk şirinin oluşum şartları
2 Divan şiirinden Modern şiire
3 Tanzimat şiirinin genel özellikleri
4 Şinasi-Namık Kemal-Ziya Paşa şiiri
5 Şinasi-Namık Kemal-Ziya Paşa şiiri
6 Toplumcu şiirden ferdiyetçi şiire
7 Ekrem-Hamid ve şiiri
8 Ekrem-Hamid ve şiiri
9 Ara Nesil’de şiir
10 Servet-i Fünun ekolünün oluşumu
11 Tevfik Fikret ve Şiiri
12 Tevfik Fikret ve Şiiri
13 Cenap Şahabettin ve Şiiri
14 Cenap Şahabettin ve Şiiri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Türkçe
Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine MakalelerTürkçe
Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri-ITürkçe
Şerif Aktaş, Şiir Tahlili/Teori-UygulamaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU