DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAL 528VERGİ CEZA VE YARGILMA HUKUKU3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Vergi yargılamasının kavramsal incelemesinin yapılması, vergi yargı organları ve çalışma sistemlerinin açıklaması. .
Ders İçeriği Vergi yargısının genel yargı sistemi içindeki yeri, bağımsızlığı, çeşitli batı ülkelerinin vergi sistemleri , Türk vergi yargısının tarihçesi ve işleyişi, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenme usulleri ve vergi yargı usulleri .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Vergi suçlarının ve bunlara ilişkin cezaların temel ilkelerini kavrar
2Vergi suçlarının ve cezalarının özellikleri kavrar
3Vergi suçlarına sebep olan durumlar karşısında ne yapılacağını açıklar, karşılaştırır ve değerlendirir
4Vergi cezalarının sona erdiren nedenleri açıklar
5Vergi yargılama hukukunun temel özelliklerini kavrar
6Vergi davaları ile ilgili izlenmesi gereken yolları ve süreleri kavrar
7Vergi yargılamasından olağan ve olağan üstü kanun yollarını açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 01441 5  
ÖK 0234  5  
ÖK 0355  5  
ÖK 0444  4  
ÖK 0545  5  
ÖK 0635  5  
ÖK 0744  5  
Ara Toplam27311 34  
Katkı4400500

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler11111
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13535
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1İBRAHİM ORGAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAL 528 Dersin Adı:  VERGİ CEZA VE YARGILMA HUKUKU
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR İBRAHİM ORGAN E-Mail:  iorgan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2663, 296 2663, 296 2663, 296 2709, 296 2589,
Ders Yeri İİBF C0110,
Amaç : Vergi yargılamasının kavramsal incelemesinin yapılması, vergi yargı organları ve çalışma sistemlerinin açıklaması. .
İçerik : Vergi yargısının genel yargı sistemi içindeki yeri, bağımsızlığı, çeşitli batı ülkelerinin vergi sistemleri , Türk vergi yargısının tarihçesi ve işleyişi, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenme usulleri ve vergi yargı usulleri .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ceza kavramı ve çeşitleri.
2 Vergi kabahatlerinin ve vergi suçlarının karşılaştırılması.
3 Vergi kabahatlerinin çeşitleri: Vergi ziyaı kabahatinin unsurları ve cezası;
4 Genel usulsüzlük kabahatinin unsurlarının incelenmesi ve cezaları
5 Özel usulsüzlük kabahatinin unsurlarının incelenmesi ve cezaları. Vergi kabahatlerinde birleşme, iştirak ve tekerrür
6 Vergi kabahatleri ve cezalarını kaldıran nedenler: Hata hali, Yanılma, Mücbir sebep
7 Af, Pişmanlık ve ıslah, Uzlaşma, Terkin, Vergi cezalarında indirim, Zamanaşımı. Vergi suçlarını cezalandırma usulü.
8 Vergi suçları çeşitleri
9 ARASINAV
10 Kaçakçılık suçu, Vergi mahremiyetini ihlal suçu, Haysiyet ve şerefe saldırı suçu; Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu.
11 Vergi suçlarında birleşme, iştirak ve tekerrür
12 Vergi suçlarında ceza ilişkisini etkileyen ve sona erdiren haller
13 Dava ve cezanın düşmesi; Ölüm; Cezanın ertelenmesi
14 Koşullu salıverme; Zamanaşımı; Şikayetten vazgeçme; Uzlaşma; Pişmanlık ve Ön ödeme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Doğan Şenyüz, (2011), Vergi Ceza Hukuku, Ekin Yayınevi, BursaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU