DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 102OKUL DENEYİMİ - I1 + 42. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.
Ders İçeriği Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanır.
2Konularda geçen temel ilke ve kavramları ilişkilendirir.
3Sınıf ortamında öğrencilerin sorduğu sorularla öğretmenlerin verdiği cevapları karşılaştırır.
4Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri karşılaştırır.
5Yapılan etkinliklerle ilgili hazırlanan raporları uygulama öğretmeni ile değerlendirir.
6Okulun yönetimi, okuldaki işler ve okulda bulunan kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olur.
7Sınıf ortamında kullanılan ders materyallerini kullanım teknikleri açısından karşılaştırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2009-2010 Bahar7KENAN ÇÖLGEÇEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 102 Dersin Adı:  OKUL DENEYİMİ - I
Saat (T+P) : 1 + 4   Şube No : 7   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2009-2010 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KENAN ÇÖLGEÇEN E-Posta :  kenanc@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.
İçerik : Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Okul deneyimi dersinin tanıtılması, dönem planının hazırlanması
2 Öğretmenin okuldaki bir günü
3 Bir öğrencinin incelenmesi
4 Derslerin gözlenmesi (Gözlem raporlarının incelenip değerlendirilmesi)
5 Ders kitaplarından yararlanma
6 Öğretim yöntemleri
7 Soru sorma (Gözlem raporlarının incelenip değerlendirilmesi)
8 Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması
9 Ara sınav
10 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
11 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü (Gözlem raporlarının incelenip değerlendirilmesi)
12 Araç gereç ve yazılı kaynaklar
13 Okul ve sorunları Okul ve toplum-
14 Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi ve gözlem dosyalarının teslimi-
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU