DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 129TARIM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ3 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan pazarlama olgusunun ne olduğu, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel ilkelerin neler olduğu, pazarlama karması, pazarlama yönetimi ve pazarlama performansının incelenmesi ve pazarlama etiği konularının öğrencilere anlatılmasıdır.
Ders İçeriği Bu derste pazarlama kavramının tanımı ile pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması ve pazarlama yönetimi fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkelere değinilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
29Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlar ve örnekler verir Pazar çevresi kavramını açıklar, pazar çevresini oluşturan unsurları analiz eder ve pazarlama yönetimi açısından çıkarımlarını belirler Tüketici davranışlarının sebeplerini anlatır, yorumlar ve pazarlama programlarını oluşturur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 29        12
Ara Toplam        12
Katkı0000000012

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz2SAMİ EŞMEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 129 Dersin Adı:  TARIM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAMİ EŞMEN E-Posta :  sesmen@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0022,
Amaç : İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan pazarlama olgusunun ne olduğu, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel ilkelerin neler olduğu, pazarlama karması, pazarlama yönetimi ve pazarlama performansının incelenmesi ve pazarlama etiği konularının öğrencilere anlatılmasıdır.
İçerik : Bu derste pazarlama kavramının tanımı ile pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması ve pazarlama yönetimi fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkelere değinilecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Pazarlama Kavramının Tanımı ve Kavramsal Gelişimi
2 Pazarlama Planlaması ve Araştırması
3 Pazar Analizi, Konumlandırma, Bölümlendirme ve Hedefleme
4 Ürün Kararları ve Yönetimi
5 Fiyat Politikaları ve Yönetimi
6 Dağıtım Stratejisi ve Yönetimi
7 Tutundurma Kararları ve Yönetimi
8 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları
9 Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları
10 Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sektörünün Önemi
11 Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
12 Tarımsal Pazarlama Yönetimi
13 Tarımsal Pazarlama Faaliyetlerinde Karşılaşılan Problemler
14 Tarımsal Pazarlamanın Etkinleştirilmesine Yönelik Öneriler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Pazarlama İlkeleri, İsmet MUCUK, 20.Baskı, Türkmen KİTABEVİTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU