DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TKD 101TÜRK DİLİ - I2 + 01. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dilin kişi ve millet hayatındaki önemini; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini açıklayabilme. Yazma çalışmalarında kuşkuya düşmeden, imlâ kuralları uygulayabilme ve noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme.
Ders İçeriği Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Dilin kişi ve millet hayatındaki önemini bilir, bunu açıklar ve dili bu bilinçle kullanır.
2Kelimelerin ses ve şekil yapılarını, oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini bilir, açıklar ve bu bilgiyi uygular ve yabancı dil öğreniminde de bu bilgilerden yararlanır.
3Yazılı anlatımda dili doğru kullanmanın önemini bilir, kuralları uygular.
4İmlâ kurallarını ve noktalama işaretlerini bilir ve yerinde kullanır.
5Dil, kültür ve millet kavramları arasındaki bağlantıyı görerek kişisel ve toplumsal gelişme bakımından dili doğru ve etkili kullanma bilincine ulaşır.
6Dildeki gelişmeleri takip etmenin önemini bilir ve uygular.
7Türkçenin tarihini ve yayılma alanlarını bilir, bu bilgiyi sosyal ve mesleki girişimlerde bulunmak üzere kullanır.
8Dilin yazılı ve sözlü kullanılması ile ilgili olarak üniversite seviyesine taşınan bilgi ve uygulama eksikliklerini giderir.
9Bilimsel araştırmalarda, kongrelerde konuşma ve yazı dilini gereğince doğru ve etkili kullanır.
10Resmi yazışmalarda, konunun gerektirdiği resmî yazışma türlerini ve üslûbunu bilir ve kullanır.
11Çeşitli bilim, teknik ve sanat alanlarında yetişen öğrenciler, meslek dilini yetkin biçimde kullanırken Türkçenin mesleki terimler bakımından doğru ve uygun örneklerle geliştirilmesine de katkıda bulunur.
12Okuma-anlama; dinleme-anlama; yorumlama ve aktarma becerilerini geliştirir ve uygular.
13Plânlı yazma ve plânlı konuşma becerilerini kazanır ve uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011         
ÖK 021         
ÖK 04 2        
ÖK 10         1
ÖK 11   1      
Ara Toplam22 1     1
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10220
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)122
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz41AYŞE KANDEMİR YAZICI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TKD 101 Dersin Adı:  TÜRK DİLİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 41   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYŞE KANDEMİR YAZICI E-Posta :  akandemir@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0022-15,
Amaç : Dilin kişi ve millet hayatındaki önemini; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini açıklayabilme. Yazma çalışmalarında kuşkuya düşmeden, imlâ kuralları uygulayabilme ve noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme.
İçerik : Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dil ve kültür, sosyal bir kurum olarak dilin, millet hayatındaki yeri ve önemi; dil, duygu ve düşünce bağlantısı.
2 Yeryüzündeki diller. Dil Aileleri, Dil Grupları.
3 Türk dilinin tarihî dönemleri. Tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler.
4 Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
5 Sesbilgisi. Sesler, Türkçenin sesleri, ses olayları
6 Türkçede ses özellikleri, dilin sesli kullanımı, Türkçede heceler, vurgu, tonlama, ulama.
7 Türkçenin şekil bilgisi. Türkçede yapım ekleri ve dilde yeni kavramları karşılama yolları.
8 ARASINAV
9 Türkçede çekim ekleri
10 Kelime türleri: İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, Kelime, kavram ve anlam ilişkisi.
11 İmlâ kuralları,seminerler.
12 Noktalama işaretleri, seminerler.
13 Genel kompozisyon bilgileri, Ödevler
14 Anlatım (Üslup) Türleri, Ödevler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1. Uygur, Ceyhun Vedat; Öztürk, Yaşar; Kutludağ, Şerif; Çalışkan, Şenel ve Tokmakoğlu, Aliye; Üniversiteler İçin Türk Dili -Yazılı ve Sözlü Anlatım- 2. Baskı, Kriter Yay. İst. 2010 Türkçe
Kaplan, Mehmet, Kültür ve Dil, Dergâh Yay. İst. 2002Türkçe
TDK Yazım Kılavuzu, TDK (2005)Türkçe
TDK Türkçe Sözlük, TDK (2005)Türkçe
Banarlı, Nihat Sami; Türkçenin Sırları, Kubbealtı Neşriyat, İst. 2008Türkçe
Ergin, Muharrem; Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 1995 Türkçe
Korkmaz, Zeynep ve Diğerleri, Türk Dili ve Kompozisyon, Genişletilmiş 2. Baskı, Ekin Basım Yay. Bursa,2007 Türkçe
Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman; Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ank. 2005Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı80Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU