DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 205TARIM ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ2 + 25. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Mikroorganizmaların tarım kaynaklı gıda ürünleri ile ilişkisini öğretmek, gıda güvenliğinin sağlanmasında mikrobiyal üremenin kontrolünün sağlanmasını aktarmak, hastalık etmeni mikroorganizmaların insan sağlığına olumsuz etkileri aktarılarak gıda ürünlerinden uzaklaştırılmasını öğretmek, mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik analiz yöntemlerini aktarmak.
Ders İçeriği Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri, gıda güvenliği, mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik yöntemler
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gıdalarda önemli bakteriler (Teo.) ile mikrobiyoloji laboratuarının temel kuralları, besiyeri hazırlama ve depolama (Uyg.) yöntemlerini öğrenme Gıdalarda önemli fungi, protozoa ve viruslar (Teo.) ile Sterilizasyon prensipleri, örnek alma ve ekim için hazırlama yöntemlerini (Uyg.) öğrenme Gıdaların bulaşma kaynakları ve mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler (Teo.) ile Temel sayım yöntemlerini (Uyg.) öğrenme Süt ve süt ürünleri, meyve-sebze, tahıl ürünleri, fermente ve konserve gıdaların mikrobiyal florası ve bozulmaları (Teorik) ile toplam aerobik/anaerobik/psikrofilik mikroorganizma sayım yöntemlerini (Uygulama) öğrenme Gıda muhafaza yöntemleri; ısıl işlem, ışınlama, Modifiye Atmosferde Paketleme, kurutma (Teo.) ile Koliform ve E.coli aranması ve sayımını petri plak ve EMS yöntemleri (Uyg.) ile öğrenme. Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı ve kriterlerini (Teo.) öğrenme ile S.aureus ile Laktik asit bakterilerinin analizlerini (Uyg.) öğrenme Gıda ürünlerinin hızlı analiz yöntemleri ile (Teo.) Salmonella spp. Analizini (Uyg.) öğrenme Prediktif mikrobiyoloji çalışma alanları ile (Teo.) bilgisayar ortamında verilerin değerlendirilmesini (Uyg.) öğrenme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013         
Ara Toplam3         
Katkı3000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Laboratuar4312
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1GURBET ÇELİK TURGUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 205 Dersin Adı:  TARIM ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GURBET ÇELİK TURGUT E-Posta :  gurbetc@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0020, UBYO AB117,
Amaç : Mikroorganizmaların tarım kaynaklı gıda ürünleri ile ilişkisini öğretmek, gıda güvenliğinin sağlanmasında mikrobiyal üremenin kontrolünün sağlanmasını aktarmak, hastalık etmeni mikroorganizmaların insan sağlığına olumsuz etkileri aktarılarak gıda ürünlerinden uzaklaştırılmasını öğretmek, mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik analiz yöntemlerini aktarmak.
İçerik : Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri, gıda güvenliği, mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik yöntemler
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Mikroorganizmalar ve gıda
2 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar; bakteriler
3 Funguslar, viruslar, parazitler
4 Mikrobiyal bulaşma kaynakları
5 Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler
6 Gıdalarda indikator ve patojen mikroorganizmalar
7 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
8 Gıda muhafaza ilkeleri
9 Mikrobiyal üremenin inhibisyonu
10 Mikroorganizmaların öldürülmesi
11 Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
12 Patojenler ve muhafaza yöntemleri
13 Gıda güvenliği ve HACCP
14 Mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik yöntemler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU