DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 130PAZARLAMA ARAŞTIRMASI3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Değişen pazar dinamikleri çerçevesinde pazarlama yöneticilerinin daha etkin çalışabilmelerine ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacak bilgilerin sağlanması için pazar ve pazarlama araştırmaları bağlamında yürütülen bilgi belirleme, toplama, değerlendirme ve raporlama konularının incelenmesi dersin amacını teşkil etmektedir.
Ders İçeriği Bu derste pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konularına değinilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
30Pazarlama araştırmaları bağlamında yer alan temel kavramları açıklar Pazarlama araştırması sürecini tanımlar ve tipik bir pazarlama araştırması projesini tasarlar Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 30     1 1 1
Ara Toplam     1 1 1
Katkı0000010101

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)2510
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1SAMİ EŞMEN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 130 Dersin Adı:  PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAMİ EŞMEN E-Posta :  sesmen@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0020,
Amaç : Değişen pazar dinamikleri çerçevesinde pazarlama yöneticilerinin daha etkin çalışabilmelerine ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacak bilgilerin sağlanması için pazar ve pazarlama araştırmaları bağlamında yürütülen bilgi belirleme, toplama, değerlendirme ve raporlama konularının incelenmesi dersin amacını teşkil etmektedir.
İçerik : Bu derste pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konularına değinilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Pazarlama araştırmalarına giriş
2 Pazarlama Bilgi Sistemi
3 Araştırma Türleri
4 Kalitatif ve kantitatif Araştırmalar
5 Veri Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri
6 Araştırma Tasarımı
7 Deney ve Gözlem
8 Projektif Yöntemler
9 Anket Yöntemi
10 Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri
11 Ölçme ve Ölçekler
12 Veri Analizi Yöntemleri ve Uygulamaları
13 Veri Analizi Yöntemleri ve Uygulamalar
14 Pazarlama Araştırmasının Geleceği ve Pazarlama Araştırmasında Etik
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU