DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 121STRATEJİK YÖNETİM3 + 04. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve işletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve geleceği şekillendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacaktır
Ders İçeriği Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
21İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkelerini yorumlamak Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizleri yapılabilmek Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemini sorgulamak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 21     1 1 2
Ara Toplam     1 1 2
Katkı0000010102

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar3MESUT ÖNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 121 Dersin Adı:  STRATEJİK YÖNETİM
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MESUT ÖNCEL E-Posta :  moncel@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve işletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve geleceği şekillendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacaktır
İçerik : Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Stratejik Yönetime Giriş
2 Stratejik Yönetimin Temel Felsefesi, Temel yönetim kavramları ile arasındaki farklılıklar
3 Stratejik Yönetim Süreci ve Safhaları, Amaçlar
4 Dış Çevrenin Analizi
5 İşletme Analizi
6 Stratejik Yönlendirme
7 İşletme ve Dış Çevre Etkileşimi: Durum Analizleri (SWOT Analizi)
8 İşletme Stratejileri ve Fonksiyonel Stratejiler
9 Şirket Düzeyinde Stratejiler
10 Stratejik İşbirlikleri
11 Stratejik Alternatiflerin Analizi ve Strateji Seçimi: Portföy Analizi
12 Stratejik Sonuçların Değerlendirilmesi ve Kontrol
13 Stratejik Liderlik
14 Üniversitelerde Stratejik Yönetim
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Hayri Ülgen, Kadri Mirze (2013), "Stratejik Yönetim", Beta yayınları, 6. Basım, İstanbulTürkçe
Erol Eren (2008), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay. İstanbulTürkçe
Tahir AKGEMCİ (2015), "Stratejik Yönetim" Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
Hayri Ülgen, Kadri Mirze (2013), "Stratejik Yönetim", Beta yayınları, 6. Basım, İstanbulTürkçe
Erol Eren (2008), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay. İstanbulTürkçe
Tahir AKGEMCİ (2015), "Stratejik Yönetim" Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU