DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 120GENEL MİKROBİYOLOJİ2 + 14. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Tarımsal kaynaklı gıda ürünleri ile ilişkili mikroorganizmalar (bakteri, maya, küf, virüsler, algler, protozoanlar) hakkında temel bilgileri sunmak. Temel mikrobiyoloji bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması ve becerilerinin geliştirilmesi.
Ders İçeriği Dersin tanıtımı, Mikroorganizmaların doğadaki yeri, prokaryotik ve ökaryotik hücre, Bakteri, küf ve mayalarda üreme, Besiyerleri ve sterilizasyon, Mikroorganizmaların çalışması üzerine etkili faktörler, Hücre Strüktürü: Bakteri çekirdeği, Hücre Strüktürü: Sitoplâzma ve sitoplâzmada bulunan yapılar, Hücre Strüktürü: Hücre duvarı, Gram (+) ve Gram (-) hücre duvarı yapısı, İzolasyon, İdentifikasyon, taksonomi, virüs, alg ve protozoan, metabolizma ve enerji kazanımı, antijen-antikor reaksiyonları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
20Mikrobiyolojinin tarihçesi, prokaryot ve ökaryot mikroorganizma morfolojisi hakkında bilgi sahibi olma (Teo.) ve genel mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gerekli kurallarını ve laboratuvar ekipmanlarını öğrenme (Uyg.) Prokaryot, ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı (Teo.) ve mikroskopi tekniklerini tanıma (Uyg.) Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler ve sterilizasyon yöntemleri (Teo.) ile basit boyama, ölü/canlı, güçlü/zayıf maya sayım tekniğini tekniğini öğrenme (Uyg.) Mikroorganizma fizyolojisi, çoğalması (Teo.) ve Küflerin mikroskobik incelenmesi (Uygulama) hakkında bilgi sahibi olma. Mikrobiyal metabolizma, enerji temini (Teo.) ve Gram boyama tekniğini (Uyg.) öğrenme. Mikrobiyal kültür metotları ve mikrobiyal ekoloji (Teo.) ile mikroskobik hareket testi ve Thoma lamı ile sayım metodunu (Uyg.) öğrenme. Mikroorganizmalarda üreme/çoğalma yöntemleri. (Uyg.) hakkında bilgilenme. Mikrobiyal isimlendirme ve sınıflandırma (Teo.) ile Metilen mavisi ve resazurin indirgeme testi ile sayım (Uyg.) yöntemini öğrenme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 2011211     
Ara Toplam11211     
Katkı1121100000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)122
Sunum (Öğrenci)14228
Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer)14228
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1GURBET ÇELİK TURGUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 120 Dersin Adı:  GENEL MİKROBİYOLOJİ
Saat (T+P) : 2 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GURBET ÇELİK TURGUT E-Posta :  gurbetc@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0021, UBYO AB165,
Amaç : Tarımsal kaynaklı gıda ürünleri ile ilişkili mikroorganizmalar (bakteri, maya, küf, virüsler, algler, protozoanlar) hakkında temel bilgileri sunmak. Temel mikrobiyoloji bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması ve becerilerinin geliştirilmesi.
İçerik : Dersin tanıtımı, Mikroorganizmaların doğadaki yeri, prokaryotik ve ökaryotik hücre, Bakteri, küf ve mayalarda üreme, Besiyerleri ve sterilizasyon, Mikroorganizmaların çalışması üzerine etkili faktörler, Hücre Strüktürü: Bakteri çekirdeği, Hücre Strüktürü: Sitoplâzma ve sitoplâzmada bulunan yapılar, Hücre Strüktürü: Hücre duvarı, Gram (+) ve Gram (-) hücre duvarı yapısı, İzolasyon, İdentifikasyon, taksonomi, virüs, alg ve protozoan, metabolizma ve enerji kazanımı, antijen-antikor reaksiyonları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Genel Mikrobiyolojiye Giriş
2 Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgilendirme/ Sınıflandırma
3 Prokaryot / Ökaryot Hücre Yapısı Farkı
4 Bakterilerde Çoğalma/ Canlılığın Devamı 1
5 Bakterilerde Çoğalma/ Canlılığın Devamı 2
6 Mayalar ve Küfler
7 Virüsler
8 Vektörler
9 Bakteri Genetiği ve Genetik Transfer, Transformasyon
10 Transdüksiyon, Konjugasyon
11 Mikrobiyal evrim, sistematik, taksonomi, prokaryotik çeşitlilik (bakteriler)
12 Ökaryotik Mikrobiyal Çeşitlilik
13 Mikrobiyal Ekoloji
14 Antibiyotikler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Arda, M. 2000. Temel Mikrobiyoloji; Genişletilmiş İkinci Baskı. Medisan Yayın Serisi no 46, Ankara. 548 sTürkçe
Çakmakçı, L., Karahan, A.G. 1995. Mikrobiyolojiye Giriş. ISVAK Yayın no: 5. 227 s.Türkçe
Tunail, N., 2009. Mikrobiyoloji. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti, Ankara 434 s.Türkçe
Temiz, A. 2000. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri; Üçüncü Baskı. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. 291 s. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU