DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 116İSTATİSTİK II3 + 04. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Olasılık ve İstatistiğin temel kavramlarını öğrenerek işletme ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uygulamalarını yapabilmektir. Bu ders verilerin olduğu ve veri analizi gerektiren tüm alanlarda kullanılan temel istatistiksel yöntemleri içermektedir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır
Ders İçeriği Örnekleme dağılımları; Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri; Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri; Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
16bilinmediği durumlarda normal dağılımlı tek ve iki ana kütlenin ortalaması için güven aralığı hesaplayabilir Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlarda normal dağılımlı tek ve iki ana kütlenin ortalaması için hipotez testleri uygulayabilir Eldeki veriler doğrultusunda bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyebilir ve bağımsız değişken sayısına bağlı olarak verilen değişkenlerin ilişkili olup olmadığını test edebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 161 112     
Ara Toplam1 112     
Katkı1011200000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)9327
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar3ABDULHAMİT KÜÇÜKASLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 116 Dersin Adı:  İSTATİSTİK II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULHAMİT KÜÇÜKASLAN E-Posta :  kucukaslan@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0021,
Amaç : Olasılık ve İstatistiğin temel kavramlarını öğrenerek işletme ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uygulamalarını yapabilmektir. Bu ders verilerin olduğu ve veri analizi gerektiren tüm alanlarda kullanılan temel istatistiksel yöntemleri içermektedir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır
İçerik : Örnekleme dağılımları; Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri; Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri; Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İstatistik Biliminin Önemi ve İstatistiki Temel Kavramlar
2 Frekans Dağılımları ve Verilerin Düzenlenmesi
3 Ortalama Değer ve Değişkenlik Ölçüleri
4 İndeks Hesaplama Yöntemleri
5 Tablo ve Grafik Yorumlama
6 Olasılık Hesaplama
7 Özel Olasılık Dağılımları
8 Örnekleme Yöntemleri
9 Güven Aralığı Tahmini
10 Hipotez Testleri
11 Ki Kare Testi
12 Korelasyon ve Regresyon Analizi
13 Varyans Analizi
14 Zaman Serileri Analizi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU