DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IENG 206MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK3 + 07. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere farklı istatistiksel yöntemler tanıtılacaktır. Böylece, öğrenciler verilen bir durum için uygun yöntemleri belirleyeceklerdir.
Ders İçeriği Temel kavramlar/ Frekans Tabloları ve Grafikler/ Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri: Aritmetik ortalama, Medyan, Mod, Varyans/ Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları/ Ortalamalar için Güven Aralıkları/ Varyans için Güven Aralıkları/ Ortalama için Hipotez Testleri/ Varyans için Hipotez Testleri/ İyi uyum, bağımsızlık ve homojenlik testleri/ Regresyon Analizi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Verilere dayalı karar vermek
2İstatistiksel prosedurleri ve testleri doğru olarak uygulayabilmek
3Excel ve SPSS becerilerini geliştirmek
4Hipotez testlerinin sonuçlarını yorumlamak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 015            
ÖK 02   5         
ÖK 03   5 5       
ÖK 04   5 5       
Ara Toplam5  15 10       
Katkı1004030000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1SERKAN AKOĞUL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IENG 206 Dersin Adı:  MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERKAN AKOĞUL E-Posta :  sakogul@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri MUH A0210,
Amaç : Bu derste öğrencilere farklı istatistiksel yöntemler tanıtılacaktır. Böylece, öğrenciler verilen bir durum için uygun yöntemleri belirleyeceklerdir.
İçerik : Temel kavramlar/ Frekans Tabloları ve Grafikler/ Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri: Aritmetik ortalama, Medyan, Mod, Varyans/ Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları/ Ortalamalar için Güven Aralıkları/ Varyans için Güven Aralıkları/ Ortalama için Hipotez Testleri/ Varyans için Hipotez Testleri/ İyi uyum, bağımsızlık ve homojenlik testleri/ Regresyon Analizi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel istatistik kavramlar
2 frekans dağılımları ve eğilim ölçüleri
3 dağılış ölçüleri ve grafikler
4 Olasılık ve koşullu olasılık
5 Kesikli ve sürekli RD
6 Normal dağılım
7 Örnekleme dağılımı ve tahminleme
8 Aralık tahmini
9 Aralık tahmini ve örneklem büyüklüğü
10 Hipotez testleri1
11 Hipotez testleri2
12 Hipotez testleri3
13 İlişki katsayıları
14 Basit lineer regresyon
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Sheldon Ross, "Olasılık ve İstatistiğe Giriş", 4. Baskıdan Çeviri, Nobel Yayınevi. (Ders Kitabı)Türkçe
Walpole, Myers ve Ye, "Olasılık ve İstatistik", 9. Baskıdan Çeviri, Palme Yayınevi Türkçe
Douglas C. Montgomery, Mühendislik İstatistiği, Palme Yayıncılık ,Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU