DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAT 357OLASILIK VE İSTATİSTİK3 + 04. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, temel olasılık kuramı ve matematiksel istatistiği tanıtmak ve gelecekteki meslek yaşamları için iyi bir teorik altyapı oluşturmaktır.
Ders İçeriği Veri Toplama, Örneklem Uzayları ve Olaylar, Permütasyon ve Kombinasyon, Bir Olayın Olasılığı, Rastlantı Değişkenleri ve Beklenen Değer, Kesikli Olasılık Dağılımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Günlük hayatta karşılaşılan temel olasılık problemlerinin çözümü.
2Anakütle tahminlemesinde anakütle parametreleri ile ilgili güven aralıkları oluşturulabilmesi ve hipotezlerin test edilmesi.
3Varyans analizi ile istatistiki verilerin değerlendirilmesi.
4Regresyon denklemleri oluşturulabilmesi ve analizi yapılması.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1VELİ RIZA KALFA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAT 357 Dersin Adı:  OLASILIK VE İSTATİSTİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VELİ RIZA KALFA E-Posta :  vrkalfa@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri MUH A0327,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilere, temel olasılık kuramı ve matematiksel istatistiği tanıtmak ve gelecekteki meslek yaşamları için iyi bir teorik altyapı oluşturmaktır.
İçerik : Veri Toplama, Örneklem Uzayları ve Olaylar, Permütasyon ve Kombinasyon, Bir Olayın Olasılığı, Rastlantı Değişkenleri ve Beklenen Değer, Kesikli Olasılık Dağılımları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel kavramlar
2 İstatistik serileri
3 Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri
4 Olasılık
5 Kesikli rassal değişkenler
6 Sürekli rassal değişkenler
7 Normal dağılım
8 Örnekleme
9 İstatistiksel tahminleme
10 Hipotez testleri
11 Ki-kare testi
12 Basit doğrusal regresyon
13 Çoklu regresyon
14 Varyans analizi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU