DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IENG 107ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ2 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bölüme yeni gelen öğrencilere Endüstri Mühendisliği’ni tanıtmak, öğrencileri eğitimlerinin ileriki dönemlerinde hangi desleri neden alacakları konusunda bilinçlendirmek ve mezun olduklarında iş ortamlarında kendilerini neyin beklediği konusunda fikir sahibi yapmaktır. Bu bağlamda oldukça farklı yelpazede konular ele alınacaktır. Bunların arasında temel endüstri mühendisliği kavramlarından başlayarak endüstri mühendisliğini ilgilendiren problemlere kadar birçok konu yer almaktadır. Bu ders endüstri mühendisliğinde yer alan problemleri tanıtmak ve neden endüstri mühendisliğinin önemli olduğunu aktarmak felsefesi üzerine kuruludur. Derste verilecek ödevler ve davetli konuşmacılar bu dersi daha verimli hale getirecektir.
Ders İçeriği Genel Mühendislik Kavramı, Endüstri Mühendisliği Nedir?, Nasıl Endüstri Mühendisi Olunur, Endüstri Mühendisinin Rolü, Endüstri Mühendisinin Sorumlulukları, Sistem Kavramı, Optimizasyon Kavramı, Temel Problem Çözme Yaklaşımları, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Kaynakların Yönetimine Genel Bakış, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Analizi, İş Etüdü, Ergonomi, İş Güvenliği, Yer Seçimi ve Yerleşim Planlaması, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Kapasite Planlaması, Karar Verme ve Karar Vermede Bilginin Önemi, Endüstri Mühendisliği İçin Yeni Ufuklar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel mühendislik ve endüstri mühendisliği kavramlarını bilir
2Endüstri Mühendisliğinin kapsamını, görev ve sorumluluklarını anlar
3Endüstri mühendisliği eğitim içeriğini ve gerekliliğini kavrar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 013333533533323
ÖK 025555345555333
ÖK 035535332553343
Ara Toplam13131113111010151311999
Katkı4444433544333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2021-2022 Güz1OLCAY POLAT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IENG 107 Dersin Adı:  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2021-2022 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT OLCAY POLAT E-Posta :  opolat@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri MUH A0450,
Amaç : Bu dersin amacı, bölüme yeni gelen öğrencilere Endüstri Mühendisliği’ni tanıtmak, öğrencileri eğitimlerinin ileriki dönemlerinde hangi desleri neden alacakları konusunda bilinçlendirmek ve mezun olduklarında iş ortamlarında kendilerini neyin beklediği konusunda fikir sahibi yapmaktır. Bu bağlamda oldukça farklı yelpazede konular ele alınacaktır. Bunların arasında temel endüstri mühendisliği kavramlarından başlayarak endüstri mühendisliğini ilgilendiren problemlere kadar birçok konu yer almaktadır. Bu ders endüstri mühendisliğinde yer alan problemleri tanıtmak ve neden endüstri mühendisliğinin önemli olduğunu aktarmak felsefesi üzerine kuruludur. Derste verilecek ödevler ve davetli konuşmacılar bu dersi daha verimli hale getirecektir.
İçerik : Genel Mühendislik Kavramı, Endüstri Mühendisliği Nedir?, Nasıl Endüstri Mühendisi Olunur, Endüstri Mühendisinin Rolü, Endüstri Mühendisinin Sorumlulukları, Sistem Kavramı, Optimizasyon Kavramı, Temel Problem Çözme Yaklaşımları, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Kaynakların Yönetimine Genel Bakış, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Analizi, İş Etüdü, Ergonomi, İş Güvenliği, Yer Seçimi ve Yerleşim Planlaması, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Kapasite Planlaması, Karar Verme ve Karar Vermede Bilginin Önemi, Endüstri Mühendisliği İçin Yeni Ufuklar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Endüstri mühendisliği nedir?
2 Endüstri mühendisliği gelişimi ve konuları
3 Rekabet, strateji ve verimlilik
4 Temel istatistik ve tahmin teknikleri
5 Mühendislik ekonomisi
6 Üretim ve hizmet sistemleri
7 Ara Sınav
8 Yöneylem Araştırması
9 Ergonomi, İş ve Metod Etüdü
10 Üretim Planlama ve Kontrol
11 Malzeme ve Stok Yönetimi
12 Kalite Yönetimi
13 Tesis Yönetimi ve Yerleşimi
14 Simulasyon
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
"Endüstri Mühendisliğine Giriş", Editör: Öztemel, E., Papatya Yayıncılık, 2012. Türkçe
"Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş"-Çeviri:Introduction to Industrial and System Engineering", Kula, U., Torkul, O., Taşkın, H., Değişim Yayınları, 2006.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU