DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IENG 305SİMÜLASYON3 + 15. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstri mühendisliğinin önemli analiz ve çözüm araçlarından birisi olan simülasyon kavramını tanıtmak ve öğrencilere kesikli olay simülasyon modellerini geliştirebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.
Ders İçeriği Sistem simülasyonunun tanımı. Simülasyonda kullanılan genel kavramlar. Simülasyon çalışmasının aşamalarının belirlenmesi. Sistem simülasyonunda yararlanılan iatatistik-olasılık kavramlarının incelenmesi. Sürekli sistemlerin simülasyon modellerinin tasarımı. Simülasyon modellerinin tasarlanması. Simülasyon modellerinin programlanması. Geçerlilik analizi. Çıktı analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Simülasyon kavramı ve önemini anlar
2Basit ve orta düzey kesikli olay simülasyon modellerini geliştirir
3Karmaşık sistemlerin işleyişini çözümleyebilir ve gerekli verileri toplar
4Simülasyon kullanarak karar problemlerine çözüm geliştirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 013333212112123
ÖK 025545524211325
ÖK 035555523111335
ÖK 045555522113235
Ara Toplam181817181771154791018
Katkı5545423112235

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1AŞKINER GÜNGÖR
Detay 2020-2021 Güz2OLCAY POLAT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IENG 305 Dersin Adı:  SİMÜLASYON
Saat (T+P) : 3 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AŞKINER GÜNGÖR E-Posta :  askiner@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri MUH A0335, MUH A0425,
Amaç : Bu dersin amacı, endüstri mühendisliğinin önemli analiz ve çözüm araçlarından birisi olan simülasyon kavramını tanıtmak ve öğrencilere kesikli olay simülasyon modellerini geliştirebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.
İçerik : Sistem simülasyonunun tanımı. Simülasyonda kullanılan genel kavramlar. Simülasyon çalışmasının aşamalarının belirlenmesi. Sistem simülasyonunda yararlanılan iatatistik-olasılık kavramlarının incelenmesi. Sürekli sistemlerin simülasyon modellerinin tasarımı. Simülasyon modellerinin tasarlanması. Simülasyon modellerinin programlanması. Geçerlilik analizi. Çıktı analizi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma, derse giriş ve derste izlenecek yöntemin açıklanması. Giriş Konuları: • Simülasyon analizi ve karar verme • Simülasyon analizinin bileşenleri
2 Simülasyon Modelinin Geliştirilmesi
3 Monte Carlo Simülasyonu
4 Simülasyonda Modelleme Dillerine Giriş – ARENA
5 ARENA ile Modelleme
6 ARENA ile Modelleme
7 ARENA ile Modelleme
8 ARENA ile Modelleme
9 Vize haftası (Ders yok) - Tahmini
10 Veri Toplama ve Analizi
11 Rassal Sayı Üretimi
12 Çıktı Analizi
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Hoover, S.V. and Perry, R.F. Simulation: A Problem-Solving Approach, Addison Wesley Publishing Company Inc., 1990.English
Kelton, W.D., Sadowski, R.P., and Sturrock, D.T. Simulation with Arena, McGraw Hill, 2007.English
Öztürk, F. Ve Özbek, L. Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Gazi Kitabevi, 2004.Türkçe
Özkul, A.E:, Benzetim Ders Notları, Osmangazi Üniversitesi, 2001.Türkçe
Ders esnasında verilecek ve üniversitemiz kütüphanesinden ve/veya İnternet üzerinden erişilebilir kaynaklar da derste kullanılacaktır.Türkçe
Hoover, S.V. and Perry, R.F. Simulation: A Problem-Solving Approach, Addison Wesley Publishing Company Inc., 1990.English
Kelton, W.D., Sadowski, R.P., and Sturrock, D.T. Simulation with Arena, McGraw Hill, 2007.English
Öztürk, F. Ve Özbek, L. Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Gazi Kitabevi, 2004.Türkçe
Özkul, A.E:, Benzetim Ders Notları, Osmangazi Üniversitesi, 2001.Türkçe
Ders esnasında verilecek ve üniversitemiz kütüphanesinden ve/veya İnternet üzerinden erişilebilir kaynaklar da derste kullanılacaktır.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU