DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CENG 291VERİTABANI YÖNETİMİ2 + 23. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin standartlar ve teknolojilere dayalı veritabanı modelleme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin veritabanı işleme sistemlerini tanımaları, veritabanı uygulama bileşenlerini anlamaları ve ilişkisel veritabanlarını sorgulamada Yapısal Sorgulama Dilini (SQL) kullanmaları beklenmektedir.
Ders İçeriği Veritabanı yönetim yazılımı: kökenleri ve hedefleri. İlişkisel model: veri yapısı, veri tutarlılığı, veri manipülasyonu – ilişkisel cebir. SQL: veri manipülasyonu, SQL için host dil desteği. İşlem yönetimi: geri alma, veri uyumluluğu. İlişkisel veritabanı teorisi: bağımlılık, normal formlar. SQL veri tanımları, diğer özellikler. DBMS mimarisi ve gerçeklemeleri. Sorgu optimizasyonu. SQL’de yordamsal uzantılar: PL/SQL; veritabanı tetiklemesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel veritabanı kavramlarını açıklar
2Veritabanı tasarımını açıklar
3Tablolardaki verileri sorgular
4SQL server mimarisini açıklar
5Ortak zamanlılık kontrollerini listeler
6Bağlı sunucularla ve web servisleri ile çalışmayı açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 014422232252222
ÖK 025533342352223
ÖK 033322342352223
ÖK 043323523452434
ÖK 052354224254242
ÖK 064234232332232
Ara Toplam21201718171815172814141616
Katkı4333333352233

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1OLCAY POLAT
Detay 2018-2019 Güz2OLCAY POLAT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CENG 291 Dersin Adı:  VERİTABANI YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT OLCAY POLAT E-Posta :  opolat@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri MUH A0425,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilerin standartlar ve teknolojilere dayalı veritabanı modelleme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin veritabanı işleme sistemlerini tanımaları, veritabanı uygulama bileşenlerini anlamaları ve ilişkisel veritabanlarını sorgulamada Yapısal Sorgulama Dilini (SQL) kullanmaları beklenmektedir.
İçerik : Veritabanı yönetim yazılımı: kökenleri ve hedefleri. İlişkisel model: veri yapısı, veri tutarlılığı, veri manipülasyonu – ilişkisel cebir. SQL: veri manipülasyonu, SQL için host dil desteği. İşlem yönetimi: geri alma, veri uyumluluğu. İlişkisel veritabanı teorisi: bağımlılık, normal formlar. SQL veri tanımları, diğer özellikler. DBMS mimarisi ve gerçeklemeleri. Sorgu optimizasyonu. SQL’de yordamsal uzantılar: PL/SQL; veritabanı tetiklemesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Veri Tabanı Yönetimine Giriş
2 Veri ve Dosya Yönetimi
3 Veri ve Dosya Yönetimi
4 Veri Tabanı Teknolojileri
5 Veri Tabanı Teknolojileri
6 Veri Tabanı Yönetimi
7 Veri Tabanı Yönetimi
8 SQL Sorguları
9 Veri Tabanında Cebirsel İşlemler
10 Veri Tabanı Nesne İlişkileri
11 Veri Tabanı Programlama
12 Senaryo
13 Diyagramlar / Raporlama / İstatistik
14 Projeler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Proje30Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU