DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YBS 458E-DEVLET UYGULAMALARI3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, son yıllarda kamu yönetimi alan yazını içerisinde oldukça önemli bir gündem haline gelen e-devlet kavramına ilişkin kuramsal ve kurumsal bir altyapının oluşturulması ve mevcut uygulamadaki duruma dair tespitler yapılarak e-devletin farklı yönlerini tartışmaya açmaktır.
Ders İçeriği Bu derste öncelikle, kamu yönetiminde teknoloji ve bilgi yönetimi olgusu, kamuya ait birimlerde enformasyon toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması, elektronik ortamda gerçekleşecek ilişkiler ağı ve internet üzerinde kamu idari ünitelerinin hizmet kapsamı hakkında bilinçlendirme olguları verilecektir. Söz konusu olguların yardımıyla, bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Bilindiği üzere, e-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde sapma söz konusudur. Bu sapmanın kuramsal temelinin ortaya konulması dersin temel amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşın kamu hizmeti ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünün belirlenmesi, örgütsel yapılarda e-devlet olgusuyla ortaya çıkan değişimin belirlenmesi, hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması, yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi, vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması, e-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1ÇETİN KALBURAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YBS 458 Dersin Adı:  E-DEVLET UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÇETİN KALBURAN E-Mail:  İç Hat:  296 2949,
Ders Yeri İİBF B0121,
Amaç : Bu dersin amacı, son yıllarda kamu yönetimi alan yazını içerisinde oldukça önemli bir gündem haline gelen e-devlet kavramına ilişkin kuramsal ve kurumsal bir altyapının oluşturulması ve mevcut uygulamadaki duruma dair tespitler yapılarak e-devletin farklı yönlerini tartışmaya açmaktır.
İçerik : Bu derste öncelikle, kamu yönetiminde teknoloji ve bilgi yönetimi olgusu, kamuya ait birimlerde enformasyon toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması, elektronik ortamda gerçekleşecek ilişkiler ağı ve internet üzerinde kamu idari ünitelerinin hizmet kapsamı hakkında bilinçlendirme olguları verilecektir. Söz konusu olguların yardımıyla, bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Bilindiği üzere, e-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde sapma söz konusudur. Bu sapmanın kuramsal temelinin ortaya konulması dersin temel amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşın kamu hizmeti ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünün belirlenmesi, örgütsel yapılarda e-devlet olgusuyla ortaya çıkan değişimin belirlenmesi, hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması, yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi, vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması, e-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Veri, Enformasyon ve Bilgi
2 Bilgi Toplumu
3 e-Avrupa / Bölüm 1
4 e-Avrupa / Bölüm 2
5 Türkiye'nin Bilgi Toplumuna İlişkin Projeleri, Stratejileri ve Eylem Planları
6 e-Devlet / Bölüm 1
7 Ara Sınav
8 e-Devlet / Bölüm 2
9 Türkiye'de e-Devlet Uygulamaları
10 Dünya'da e-Devlet Uygulamaları
11 e-Devlet'in Ekonomik ve Yasal Altyapısı
12 Grup Ödev Sunumları Bölüm 1
13 Grup Ödev Sunumları Bölüm 2
14 Grup Ödev Sunumları Bölüm 3
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU