DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 213BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilimsel araştırmalara genel yaklaşımların anlatılması ve bilimsel bilginin oluşum basamaklarının tanıtılarak irdelenmesi.
Ders İçeriği Giriş, Araştırma süreci, Çalışmanın amacının belirlenmesi: Açıklayıcılar, Tanımlayıcı çalışma, Hipotez testi, Araştırmanın tipi,Zaman ufku: Kesit veri veya zaman verileri, Deneysel dizaynlar, Operasyonel tanımlama, Ölçek ve ölçüm, Örnekleme: Ana kütle, Ana kütle dağılımı, Örnekleme, Dağılımların normalliği, Nokta ve aralık tahmini, Nokta ve aralık tahmin arasında değiş tokuş , örneklem verisi ve hipotez testleri , Örneklem sayısının belirlenmesi, Bazı istatistiki terimler ve testler, Araştırmanın rapor edilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel bir araştırmanın ilkelerini ve gerekli temel kavramları tanımlar.
2Bilim için farklı yaklaşımları tanıtır.
3Bilgi toplamada bilimsel araştırma ve yöntemler hakkında gerekli değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
4Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapar.
5Bilimsel formatta tez ve evrak yazar.
6Bilimsel bir çalışmada tablo,şekil ve grafik uygular.
7İlgili literatürün değerlendirmesi gösterilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Yaz1SEVCAN GÜNEŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 213 Dersin Adı:  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2018-2019 Yaz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR SEVCAN GÜNEŞ E-Mail:  sgunes@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2729,
Ders Yeri İİBF A0016, İİBF AB107,
Amaç : Bilimsel araştırmalara genel yaklaşımların anlatılması ve bilimsel bilginin oluşum basamaklarının tanıtılarak irdelenmesi.
İçerik : Giriş, Araştırma süreci, Çalışmanın amacının belirlenmesi: Açıklayıcılar, Tanımlayıcı çalışma, Hipotez testi, Araştırmanın tipi,Zaman ufku: Kesit veri veya zaman verileri, Deneysel dizaynlar, Operasyonel tanımlama, Ölçek ve ölçüm, Örnekleme: Ana kütle, Ana kütle dağılımı, Örnekleme, Dağılımların normalliği, Nokta ve aralık tahmini, Nokta ve aralık tahmin arasında değiş tokuş , örneklem verisi ve hipotez testleri , Örneklem sayısının belirlenmesi, Bazı istatistiki terimler ve testler, Araştırmanın rapor edilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Seminer konusu araştırma
2 Seminer konusu belirleme
3 Hipotez oluşturma
4 Literatür Taraması
5 Literatür Taraması
6 Veri ve Yöntem Araştırma
7 Veri ve Yöntem Araştırma
8 Ekonometrik Uygulama
9 Seminer Sunumu
10 Seminer Sunumu
11 Seminer Sunumu
12 Seminer Sunumu
13 Seminer Sunumu
14 Seminer Raporu Teslimi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU