DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 305UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonometrik ve istatistiksel tahminlerin bilgisayar yardımıyla yapılabilmesine imkan sağlayan ekonometrik yazılımları öğretmektir
Ders İçeriği Excel de veri giriş ve istatistiksel analiz, Eviews da veri girişi ve istatistiksel analiz, Stata da veri girişi ve istatistiksel analiz, Gauss da veri giriş ve istatistiksel analiz, Matlab da veri girişi ve istatistiksel analiz, R ‘de veri girişi ve istatistiksel analiz.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Excel’de veri girişi ve ekonometrik analiz yapabilme
2Eviews programında veri girişi ve ekonometrik analiz yapabilme
3SPSS programında veri girişi ve ekonometrik analiz yapabilme
4Stata programında veri girişi ve analiz yapabilme
5Gauss programında veri girişi ve analiz yapabilme
6Matlab programında veri girişi ve analiz yapabilme
7R programında veri girişi ve analiz yapabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
ÖK 0733333 
Ara Toplam212121212118
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1EDA YALÇIN KAYACAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKNM 305 Dersin Adı:  UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EDA YALÇIN KAYACAN E-Mail:  eyalcin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3613,
Ders Yeri İİBF C0017,
Amaç : Bu dersin amacı ekonometrik ve istatistiksel tahminlerin bilgisayar yardımıyla yapılabilmesine imkan sağlayan ekonometrik yazılımları öğretmektir
İçerik : Excel de veri giriş ve istatistiksel analiz, Eviews da veri girişi ve istatistiksel analiz, Stata da veri girişi ve istatistiksel analiz, Gauss da veri giriş ve istatistiksel analiz, Matlab da veri girişi ve istatistiksel analiz, R ‘de veri girişi ve istatistiksel analiz.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Eviews Programının Tanıtımı
2 Eviews'e Veri Aktarımı ve Temel Veri Analizi
3 Eviews'de Basit Doğrusal Regresyon Tahmini
4 Eviews'de Çoklı Doğrusal Regresyon Tahmini
5 Eviews'de Otokorelasyon Testleri
6 Eviews'de Değişen Varyans Testleri
7 Eviews'de Çoklu Doğrusal Bağlantı Testleri
8 Arasınav
9 Eviews'de Farklı Fonksiyonel Modellerin Tahmini
10 Eviews'de Kukla Değişkenli Modellerin Tahmini
11 Eviews'de Tanımlama Hataları Testleri
12 Eviews'de Yapısal Değişiklik Testleri
13 Eviews'de Model Seçim Kriterleri
14 Eviews'de Ekonomik Bir Modelin Bütünüyle Tahmini
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Eviews ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, 1. Baskı, 2011. Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan ve Burak GürişTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU