DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 102İKTİSADA GİRİŞ - II3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Makroekonominin temel kavramlarının kavranması, para ve maliye politikalarını enflasyon, faiz oranı, işsizlik, yatırım, üretim, ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi ve ekonominin bir bütün olarak nasıl çalıştığının analiz edilmesi.
Ders İçeriği Yurt içi toplam üretim, enflasyon, işsizlik ve türleri, durgunluk, genişleme, faiz oranı, ticaret dengesi, döviz kurunun belirleyicileri açıklanacak, para ve maliye politikalarının kısa dönem ve uzun dönem makroekonomi üzerindeki etkilerini sunan alternatif görüşler analiz edilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Makroekonominin temel prensiplerini analiz eder.
2Toplam üretim, işsizlik durgunluk, genişleme, bütçe dengesi, faiz oranı, ihracat ve ithalat, ticaret dengesi gibi makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar
3Bir makroekonomik değişkende meydana gelen bir değişimin diğer makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini makroekonomi kavramlarını kullanarak tanımlar ve analiz eder.
4Para ve maliye politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerini açıklar.
5Para ve maliye politikalarının sonuçlarını değerlendirir ve tahminde bulunur.
6Bankacılık sisteminin ve merkez bankacılığının ekonomideki rolünü açıklar.
7Faiz oranının ekonomide nasıl saptanıldığını ve nasıl değiştiğini açıklar.
8Toplam talep ve arzı kullanarak ekonomide meydana gelen bir şokun üretim ve enflasyon üzerindeki etkilerini analiz eder ve yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01   333    33  
ÖK 02   333    33  
ÖK 03   333    3   
ÖK 04   333    33  
ÖK 05   333    33  
ÖK 06   333    33  
ÖK 07   333    33  
ÖK 08   333    33  
Ara Toplam   242424    2421  
Katkı00033300003300

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13226
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)31339
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)31339
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar13ÖZGÜR ALTUNTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 102 Dersin Adı:  İKTİSADA GİRİŞ - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 13   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGÜR ALTUNTAŞ E-Posta :  oaltuntas@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri İİBF A0016,
Amaç : Makroekonominin temel kavramlarının kavranması, para ve maliye politikalarını enflasyon, faiz oranı, işsizlik, yatırım, üretim, ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi ve ekonominin bir bütün olarak nasıl çalıştığının analiz edilmesi.
İçerik : Yurt içi toplam üretim, enflasyon, işsizlik ve türleri, durgunluk, genişleme, faiz oranı, ticaret dengesi, döviz kurunun belirleyicileri açıklanacak, para ve maliye politikalarının kısa dönem ve uzun dönem makroekonomi üzerindeki etkilerini sunan alternatif görüşler analiz edilecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Makroekonomi. Tanımı. Mikroekonomiden farklılıkları. Makro ekonomik konuların tanıtımı
2 Ekonomik Büyüme. Tanımı. Ölçülmesi. GSMH. Hesaplanma yöntemleri.MG'in elde edilmesi. Kullanılabilir Gelir.
3 Fiyat endeksleri. Reel GSMH. Ekonomik büyüme oranı.
4 Toplam talep toplam arz dengesi. Toplam talebin unsurları (Keynes Modeli). Tüketim fonksiyonu. Tasarruf fonksiyonu.
5 Yatırım fonksiyonu. Denge gelir düzeyi. Çarpan mekanizması. Hızlandıran mekanizması.
6 Devletin modele dahil edilmesi. Kamu harcamaları. Vergiler. vergi çarpanı.Transfer harcamaları. Denge gelir düzeyi üzerindeki etkiler.
7 Dışa açık model. İhracat ve ithalat. Dış ticaret çarpanı. Denge gelir düzeyindeki değişmeler.
8 Arasınav
9 Tam istihdam gelir düzeyi. Enflasyonist ve deflasyonist açık durumları. Maliye politikası tedbirleri.
10 İstihdam. Önemi. İşsizlik. Türleri. Nedenleri. Önlemeye yönelik tedbirler. İstihdam politikası.
11 Enflasyon. Önemi. Türleri. Nedenleri. Tedbir yöntemleri.
12 Para. Tanımı. Özellikleri. Çeşitleri. Para Talebi. Para arzı. Merkez Bankası ve fonksiyonları. Para politikası.
13 Dış Ticaret. Nedenleri. Dış ticaret politikası.Araçları.Ödemeler Dengesi. Hesap kalemleri. Açıklar ve giderme yöntemleri.
14 Ekonomik Kalkınma. Tanımı. Az gelişmiş ülke özellikleri.Kalkınma Teorileri. Kalkınma politikaları.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Yıldırım, Kemal (2012), "İktisada Giriş", Pelikan Yayınevi, AnkaraTürkçe
Yıldırım, Kemal (2012), "İktisada Giriş", Pelikan Yayınevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU