DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 101İKTİSADA GİRİŞ - I3 + 01. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ekonominin temel kavramlarının tanıtılması ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağıtım sürecinin öğrenilmesi, piyasa türleri ve piyasaların işleyişleri konusunda genel bilgi sahibi olunması.
Ders İçeriği Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel Denge gibi ekonominin temel konuları anlatılacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Üretim, maliyet, gelir, marginal gelir,marjinal fayda ve bütçe kısıtsı gibi temel ekonomi kavramlarını kullanarak fayda ve kâr maksimizasyonunu açıklar ve yorumlar.
2Mal ve hizmet piyasasında arz ve talepte meydana gelen değişimlerin nedenlerini saptar ve bu değişimlerin piyasalar üzerindeki etkilerini tahmin eder.
3Hanehalkı ve firma teorilerin anladığını, ki bu toplumu anlamak için bir zorunluluktur, gösterir.
4Tam rekabet, oligopol ve monopol gibi farklı piyasaları ve firmaların bu piyasalardaki farklı davranışlarını saptar.
5Toplumsal tercihleri saptar ve analiz eder.
6Endüstriyel analiz için ekonomik verilerin nasıl elde edileceğini, kullanılacağını ve yorumlanacağını bilir.
7Firmaların endüstriye girmesinin ve çıkmasının en uygun zamanını saptar.
8Kâr maksimizasyonu ve/veya maliyet minimizasyonu için mikroiktisatha kullanılan kavramları kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01   333    33  
ÖK 02   333    33  
ÖK 03   333    33  
ÖK 04   333    33  
ÖK 05   333    33  
ÖK 06   333    33  
ÖK 07   333    33  
ÖK 08   333    33  
Ara Toplam   242424    2424  
Katkı00033300003300

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13226
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)21326
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)21326
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz4ÖZGÜR ALTUNTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 101 Dersin Adı:  İKTİSADA GİRİŞ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 4   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGÜR ALTUNTAŞ E-Posta :  oaltuntas@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Ekonominin temel kavramlarının tanıtılması ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağıtım sürecinin öğrenilmesi, piyasa türleri ve piyasaların işleyişleri konusunda genel bilgi sahibi olunması.
İçerik : Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel Denge gibi ekonominin temel konuları anlatılacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomik analizin araçları
2 Talep, arz, piyasa
3 Karma ekonomilerde devlet
4 Arz ve Talep Esnekliği
5 Tüketici davranışları teorisi
6 Tüketici davranışları teorisi
7 Ticari organizasyonlar ve davranışları
8 Maliyet ve üretim
9 Ara sınav
10 Tam rekabet piyasası
11 Monopol piyasa ve diğer aksak rekabet piyasaları
12 Monopol piyasa ve diğer aksak rekabet piyasaları
13 Piyasa yapısı ve aksak rekabet
14 Refah ekonomisi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Zeynel Dinler, İktisada GirişTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU