Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR2 + 04. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin Dünya İngilizceleri ile tüm dünyada gerçekleştirilen çok dilli iletişimsel uygulamalar hakkında bilgileri artırmak; öğrencilerin İngilizcenin günümüz dünyasında kültürlerarası iletişimdeki rolü ve önemi konusunda farkındalıklarını artırmak.
Ders İçeriği İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebî eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kültürlerarası farklı iletişim biçimlerini etkileyen çeşitli değerleri, özellikle de Türk, İngiliz, Amerikan ve diğer milletlerin kültür değerlerini tanır.
2Kültürlerarası farklı iletişim biçimlerini etkileyen çeşitli değerleri, özellikle de Türk, İngiliz, Amerikan ve diğer milletlerin kültür değerlerini analiz eder.
3Değişik uluslarda kullanılan İngilizcelerin önemini kavrar
4Tek bir kültürel bakış açısına bağlı kalmadan, olayları birden fazla görüş açısıyla algılama ve kritik dünşünme yetisini gösterir.
5Kültürel çeşitliliğe saygı gösterir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 001                 5    5 
ÖK 002           5     5  5 5 
ÖK 003                 5  5 5 
ÖK 004                 5  5 5 
ÖK 005                  5 5   
Ara Toplam           5     205 20 20 
Katkı000000000001000004104040

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Bahar1TURAN PAKER
Detay 2023-2024 Güz1TURAN PAKER
Detay 2022-2023 Bahar1TURAN PAKER
Detay 2022-2023 Güz1TURAN PAKER
Detay 2021-2022 Bahar1TURAN PAKER
Detay 2021-2022 Güz1TURAN PAKER
Detay 2020-2021 Yaz1TURAN PAKER
Detay 2020-2021 Bahar1TURAN PAKER
Detay 2020-2021 Güz1TURAN PAKER


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
INO 5004 DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR 2 + 0 1 İngilizce 2023-2024 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. TURAN PAKER tpaker@pau.edu.tr EGT A0331-11 Dersin Devam Yüzdesi : %70
Amaç Bu dersin amacı öğrencilerin Dünya İngilizceleri ile tüm dünyada gerçekleştirilen çok dilli iletişimsel uygulamalar hakkında bilgileri artırmak; öğrencilerin İngilizcenin günümüz dünyasında kültürlerarası iletişimdeki rolü ve önemi konusunda farkındalıklarını artırmak.
İçerik İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebî eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kültürel ve kültürlerarası iletişimde temel kavramlar, ilkeler, tanımlar.
2 Dünya İngilizceleri
3 Kültürler, eş-kültürler ve uluslar arasında iletişim
4 İletişimde kritik düşünme
5 İletişimsel bakış açısı: diyalog, duygusal iletişim, bilgi amaçlı iletişim.
6 Farklı kültürlerde beden dili.
7 Farklılıklarla karşılaşma: Kültürel yapılar ve iletişim.
8 Kişi, aile ve toplum
9 Kültürel kimlik, kültürel önyargı, Etnikmerkezlilik ve iletişim. insan doğası, doğa ve doğa üstü.
10 Dil ve kültür arasındaki ilişki: Sözel dil ve beden dili, iletişimde sosyal mesafe.
11 Diller ve kültürler
12 İkinci dil eğitimine kültürlerarası yaklaşım
13 Kültürlerarası yaklaşımı uygulama
14 Uygulamada Kültürlerarası iletişim: Zorluklar ve engeller
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Dresser, N. (2005). Multicultural manners: Essential rules of etiquette for the 21st century. Hoboken, New Jersey: John Wiley and sons.English
Hofstede, G.J., Pedersen, P.B. and Hofstede, G. (2002). Exploring culture: exercises, stories and synthetic cultures. London: Intercultural press. English
London, J.C. and Yousef, F.S. (1989). An introduction to intercultural communication. London: Collier Macmillan Publishers.English
Lustig, M.W. and Koester, J. (2006). Intercultural competence: interpersonal communication across cultures (5th edition). Boston:Pearson. English
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. London: Intercultural press.English
Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. (Fourth edition.). London: Pearson-Longman.English
Corbett, J. (2003). An Intercultural Approach to English Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav25Ara Sınav
Task içi etkinlik değerlendirmesi25Task içi etkinlik değerlendirmesi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları