DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 411FİLM VE ROMAN İNCELEMESİ2 + 07. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri film analiziyle tanıştırır, ve film analizinde kullanılabilecek farklı yaklaşımları yakından incelemelerine fırsat verir: “Auteur”-merkezli, biçimselci, gerçekçi, kültürel, psikoanalitik ve ideolojik eleştiriler bu tür yaklaşımlar arasındadır. Derste film ve edebiyat ilişkisi, çeviri ve uyarlama sorunları, romana ne kadar bağlı kalındığı, özgünlük gibi konuların çalışılması amaçlanmıştır.. Öğrenciler söz ve imge, edebi ve sinemasal anlatım arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde düşünme fırsatına sahip olacaklardır.
Ders İçeriği İngiliz ve Amerikan Edebiyatlarında yer alan önemli romanların filmleriyle karşılaştırılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Edebi ve sinematik unsurları tanımlama
2Temel kavramlar arasındaki farklılıkları açıklama
3Edebi sanatları tanıma ve belirleme
4Film eleştirisinde farklı yaklaşımları tanımlama
5Roman ve film adaptasyonunu çok yönlü karşılaştırma
6Sinematik ve edebi ögelerin eser içerisindeki önemini belirleme
7Eserin yazıldığı dönemi nasıl yansıttığı ve uyarlamada filmin bu dönemi nasıl yansıttığını karşılaştırma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 001    5      5    55   5  
ÖK 002    5      5            
ÖK 003    5      5 5  5       
ÖK 004    5                   
ÖK 005    5        5  5       
ÖK 006    5           5       
ÖK 007    5        5  55      
Ara Toplam    35      15 15  2510   5  
Katkı000050000002020041000100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1TURAN PAKER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 411 Dersin Adı:  FİLM VE ROMAN İNCELEMESİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR TURAN PAKER E-Posta :  tpaker@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu ders öğrencileri film analiziyle tanıştırır, ve film analizinde kullanılabilecek farklı yaklaşımları yakından incelemelerine fırsat verir: “Auteur”-merkezli, biçimselci, gerçekçi, kültürel, psikoanalitik ve ideolojik eleştiriler bu tür yaklaşımlar arasındadır. Derste film ve edebiyat ilişkisi, çeviri ve uyarlama sorunları, romana ne kadar bağlı kalındığı, özgünlük gibi konuların çalışılması amaçlanmıştır.. Öğrenciler söz ve imge, edebi ve sinemasal anlatım arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde düşünme fırsatına sahip olacaklardır.
İçerik : İngiliz ve Amerikan Edebiyatlarında yer alan önemli romanların filmleriyle karşılaştırılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kültürel ve kültürlerarası iletişimde temel kavramlar, ilkeler, tanımlar.
2 Dünya İngilizceleri
3 Kültürler, eş-kültürler ve uluslar arasında iletişim
4 İletişimde kritik düşünme
5 Dil ve kültür arasındaki ilişki: Sözel dil ve beden dili. Etnikmerkezlilik,sosyal mesafe,ön yargı ve iletişim.
6 İletişimsel bakış açısı: diyalog, duygusal iletişim, bilgi amaçlı iletişim.
7 Farklılıklarla karşılaşma: Kültürel yapılar ve iletişim.
8 Kişi, aile ve toplum
9 Kültürel kimlik, kültürel önyargı, insan doğası, doğa ve doğa üstü.
10 Farklı kültürlerde beden dili.
11 Diller ve kültürler
12 İkinci dil eğitimine kültürlerarası yaklaşım
13 Kültürlerarası yaklaşımı uygulama
14 Uygulamada Kültürlerarası iletişim: Zorluklar ve engeller
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Dresser, N. (2005). Multicultural manners: Essential rules of etiquette for the 21st century. Hoboken, New Jersey: John Wiley and sons.English
Hofstede, G.J., Pedersen, P.B. and Hofstede, G. (2002). Exploring culture: exercises, stories and synthetic cultures. London: Intercultural press. English
London, J.C. and Yousef, F.S. (1989). An introduction to intercultural communication. London: Collier Macmillan Publishers.English
Lustig, M.W. and Koester, J. (2006). Intercultural competence: interpersonal communication across cultures (5th edition). Boston:Pearson. English
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. London: Intercultural press.English
Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. (Fourth edition.). London: Pearson-Longman.English
Corbett, J. (2003). An Intercultural Approach to English Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav25Ara Sınav
Task içi etkinlik değerlendirmesi25Task içi etkinlik değerlendirmesi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU