DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 401YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME3 + 07. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu ders bağlamında öğrencilerin yabancı dil öğretimine yönelik olarak çeşitli yayınevlerinin kitap türü malzemelerini incelemeleri ve öğretim amaçlarıyla uyumlu, özgün materyaller geliştirmeleri amaçlanmaktadır. .
Ders İçeriği İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi, ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İngiliz Dili Öğretiminde ders gereçleri tasarımı ve değerlendirilmesine yönelik teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) açıklar.
2Ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşleri açıklar.
3Yöntem, yaklaşım ve ders kitabı hazırlama arasındaki ilişkiyi belirler.
4Ders araç ve gereçlerinin seçimi ile ilgili deneyim kazanır.
5Dil öğretimi için araç gereçleri uyarlar ve geliştirir.
6Öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı bakımından dil öğretim materyallerini değerlendirir.
7Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan gerçek dünyayı yansıtan otantik materyallerin seçimi konusunda deneyim kazanır.
8Kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlar.
9Ders kitabı değerlendirme kriterlerini uygular.
10Ders kitabı değerlendirme kriterlerine ve güncel dil öğretim yöntemlerine göre dil öğretim malzemelerini değerlendirir.
11Dil öğretiminde kullanılabilecek materyalleri, değerlendirme kriterleri ve güncel dil öğretim yöntemleri ve öğrenci gereksinimlerine göre belirler ve seçer.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 00155555 5555545433511142  
ÖK 00255555 5555544432511121  
ÖK 00355555 5555524432511121  
ÖK 00444444 5555523521511141  
ÖK 00544444 5555522521511141  
ÖK 00644444 5555534321511141  
ÖK 00744444 5555523211511141  
ÖK 00844444 5555523211511141  
ÖK 00944444 4555523221511141  
ÖK 01044444 5555523221511141  
ÖK 01155555 5555523312511151  
Ara Toplam4848484848 54555555552737362216551111114112  
Katkı444440555552332151114100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Güz1DEVRİM HÖL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 401 Dersin Adı:  YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2023-2024 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DEVRİM HÖL E-Posta :  devrimh@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu ders bağlamında öğrencilerin yabancı dil öğretimine yönelik olarak çeşitli yayınevlerinin kitap türü malzemelerini incelemeleri ve öğretim amaçlarıyla uyumlu, özgün materyaller geliştirmeleri amaçlanmaktadır. .
İçerik : İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi, ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %85
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 The framework of materıals and methods
2 The impact of communicative Approach
3 Currrent aproaches to materials design
4 Evaluating ELT materials
5 Adapting materials
6 Devoloping materials for teaching reading skills
7 Devoloping materials for teaching listening skills
8 Devoloping materials for teaching speaking skills
9 Devoloping materials for teaching writing skills
10 Developing materials for teaching integrated skills
11 Develoing materials for pairwork and groupwork
12 Self-access and learner training
13 Observing the language classroom % views of the teacher
14 Observations from school experience course on material design
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
McDonough, J. & Shaw, C., Materials and Methods in ELT: A Teacher's GuideEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU