DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 5002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR2 + 08. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler yabancı dil öğretimi konusunda yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerini çeşitli öğrenme kuramları bağlamında inceleyecekler, yabancı dil öğretimine ilişkin kavramları, kuramları öğrenecekler ve öğrendikleri bu kuramsal bilgiyi yabancı dil olarak İngilizce öğretim etkinliklerine ve materyallerine yansıtmak konusunda farkındalık kazanacaklardır. Bu derste öğrencilerin dil öğretimi konusunda geliştirilmiş yöntemleri; teknik, yöntem ve yaklaşım arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerin dil düzeylerine göre avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri; bağlamsal farklılıkları dikkate almaları, Türk eğitim sistemine uygun yöntem ve yaklaşımları konusunda farkındalık kazanmaları ve ilgili yöntem ve yaklaşımları ileriki öğretim yaşantılarında kullanabilmeleri için somut örnekler sunma amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Değişik dil ihtiyacı olan öğrencilere bağlama önem vererek dil kazandırma ile ilgili bilgi kazanır.
2İçerik odaklı, görev odaklı, problem odaklı, yapılandırmacı ve bütüncül dil yaklaşımları ile ilgili bilgi kazanır.
3Teknolojinin dil öğretimindeki yeri ve önemi hakkında bilinçlenir.
4Farklı öğrenci, öğretmen, ders planı ve materyal özelliklerini bilir.
5Güncel dil öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin sınıf içi uygulamalarını karşılaştırır ve çıkarımlarda bulunur.
6Yabancı dili bir iletişim aracı olarak görür ve sınıfiçi uygulamalarla iletişim amaçlı kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 014                       
ÖK 024                       
ÖK 03      4                 
ÖK 04  4                     
ÖK 05         5              
ÖK 06   4      4     5       
Ara Toplam8 44  4  54     5       
Katkı101100100110000010000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1TURAN PAKER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 5002 Dersin Adı:  İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR TURAN PAKER E-Posta :  tpaker@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0331-10,
Amaç : Bu derste öğrenciler yabancı dil öğretimi konusunda yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerini çeşitli öğrenme kuramları bağlamında inceleyecekler, yabancı dil öğretimine ilişkin kavramları, kuramları öğrenecekler ve öğrendikleri bu kuramsal bilgiyi yabancı dil olarak İngilizce öğretim etkinliklerine ve materyallerine yansıtmak konusunda farkındalık kazanacaklardır. Bu derste öğrencilerin dil öğretimi konusunda geliştirilmiş yöntemleri; teknik, yöntem ve yaklaşım arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerin dil düzeylerine göre avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri; bağlamsal farklılıkları dikkate almaları, Türk eğitim sistemine uygun yöntem ve yaklaşımları konusunda farkındalık kazanmaları ve ilgili yöntem ve yaklaşımları ileriki öğretim yaşantılarında kullanabilmeleri için somut örnekler sunma amaçlanmaktadır.
İçerik : İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yabancı dil öğretiminde yeni yaklaşımlar ve yöntemlere giriş
2 Oluşturmacı ve İnsancıl Öğrenme Kuramları ve dil öğretimi
3 İçerik odaklı dil öğretimi
4 İçerik odaklı dil öğretimi
5 Kazanım (yeti) odaklı dil öğretimi
6 Katılımcı Yaklaşım
7 Bütünsel Yaklaşım
8 Bütüncül dil öğretimi
9 Çoklu zeka kuramı ve dil öğretimi
10 Çoklu zeka kuramı ve dil öğretimi
11 Nörolinguistik yaklaşım
12 Eklektik dil öğretimi
13 Eklektik yaklaşımda Yaklaşım ve Yöntemler
14 Yöntem sonrası dönem: öğrenciler, yöntemler, yaklaşımlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav25Ara Sınav
Task içi etkinlik değerlendirmesi25Task içi etkinlik değerlendirmesi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU