DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 5002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR2 + 08. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler yabancı dil öğretimi konusunda yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerini çeşitli öğrenme kuramları bağlamında inceleyecekler, yabancı dil öğretimine ilişkin kavramları, kuramları öğrenecekler ve öğrendikleri bu kuramsal bilgiyi yabancı dil olarak İngilizce öğretim etkinliklerine ve materyallerine yansıtmak konusunda farkındalık kazanacaklardır. Bu derste öğrencilerin dil öğretimi konusunda geliştirilmiş yöntemleri; teknik, yöntem ve yaklaşım arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerin dil düzeylerine göre avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri; bağlamsal farklılıkları dikkate almaları, Türk eğitim sistemine uygun yöntem ve yaklaşımları konusunda farkındalık kazanmaları ve ilgili yöntem ve yaklaşımları ileriki öğretim yaşantılarında kullanabilmeleri için somut örnekler sunma amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Değişik dil ihtiyacı olan öğrencilere bağlama önem vererek dil kazandırma ile ilgili bilgi kazanır.
2İçerik odaklı, görev odaklı, problem odaklı, yapılandırmacı ve bütüncül dil yaklaşımları ile ilgili bilgi kazanır.
3Teknolojinin dil öğretimindeki yeri ve önemi hakkında bilinçlenir.
4Farklı öğrenci, öğretmen, ders planı ve materyal özelliklerini bilir.
5Güncel dil öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin sınıf içi uygulamalarını karşılaştırır ve çıkarımlarda bulunur.
6Yabancı dili bir iletişim aracı olarak görür ve sınıfiçi uygulamalarla iletişim amaçlı kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 0014                       
ÖK 0024                       
ÖK 003      4                 
ÖK 004  4                     
ÖK 005         5              
ÖK 006   4      4     5       
Ara Toplam8 44  4  54     5       
Katkı101100100110000010000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 5002 Dersin Adı:  İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT E-Posta :  sibelozkurt@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0332-09,
Amaç : Bu derste öğrenciler yabancı dil öğretimi konusunda yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerini çeşitli öğrenme kuramları bağlamında inceleyecekler, yabancı dil öğretimine ilişkin kavramları, kuramları öğrenecekler ve öğrendikleri bu kuramsal bilgiyi yabancı dil olarak İngilizce öğretim etkinliklerine ve materyallerine yansıtmak konusunda farkındalık kazanacaklardır. Bu derste öğrencilerin dil öğretimi konusunda geliştirilmiş yöntemleri; teknik, yöntem ve yaklaşım arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerin dil düzeylerine göre avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri; bağlamsal farklılıkları dikkate almaları, Türk eğitim sistemine uygun yöntem ve yaklaşımları konusunda farkındalık kazanmaları ve ilgili yöntem ve yaklaşımları ileriki öğretim yaşantılarında kullanabilmeleri için somut örnekler sunma amaçlanmaktadır.
İçerik : İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yirminci Yüzyılda dil öğretiminde ana eğilimler ve yeni yaklaşımlar
2 Yapılandırmacı Yaklaşım
3 İçerik odaklı dil öğretimi
4 Edinç odaklı dil öğretimi
5 Katılımcı yaklaşım
6 Whole Language
7 Holistic Language Teaching
8 Text-Based Instruction
9 Çoklu Zeka
10 Neurolinguistic Programming
11 Eclectic Approach
12 Post-Method Era
13 Personality Factors: Motivation, Affective Factors
14 Drawing it altogether
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in Language teaching. Oxford: Oxford University Press. Richards, J.C. & T.S. Rodgers. (2001). Approaches and methods in language teaching (Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav25Ara Sınav
Ödev25Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU