DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 409OKUL DENEYİMİ1 + 47. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.
Ders İçeriği Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanır.
2Konularda geçen temel ilke ve kavramları ilişkilendirir
3Sınıf ortamında öğrencilerin sorduğu sorularla öğretmenlerin verdiği cevapları karşılaştırır
4Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri karşılaştırır
5Yapılan etkinliklerle ilgili hazırlanan raporları uygulama öğretmeni ile değerlendirir
6Okulun yönetimi, okuldaki işler ve okulda bulunan kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olur
7Sınıf ortamında kullanılan ders materyallerini kullanım teknikleri açısından karşılaştırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 001              45        
ÖK 0025    4   4              
ÖK 0035  5                    
ÖK 004                     5  
ÖK 005     5   5              
ÖK 006              55        
ÖK 007        4    5          
Ara Toplam10  5 9  49   5910     5  
Katkı100101001100011100000100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Güz4BANU ALFAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 409 Dersin Adı:  OKUL DENEYİMİ
Saat (T+P) : 1 + 4   Şube No : 4   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2023-2024 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BANU ALFAR E-Posta :  balfar@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0316,
Amaç : Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.
İçerik : Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %90
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı, başarı değerlendirme, devamlılık hakkında uygulamalar, uygulama dosyasının tanıtımı
2 Uygulama yapılacak okulların belirlenmesi, rapor yazılması hakkında genel bilgilendirme
3 Uygulama yapılacak okullarda bulunulacak gün ve saatin belirlenmesi
4 Uygulama süreci ile ilgili karşılaşılacak durumlar konusunda paylaşım ve tartışma
5 Uygulama raporlarının değerlendirilmesi
6 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
7 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
8 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
9 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
10 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
11 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
12 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
13 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
14 Uygulama süreci ve Uygulama raporlarının değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU