DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - I3 + 03. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler yabancı dil eğitimi üzerine yaklaşım, yöntem ve teknik konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları ve örnek uygulamaları okuyarak ve sunarak pekiştirirler. Mikro öğretim ve video analizi yardımıyla uygulamaya dayalı bilgilerini geliştirirler ve sunumları sonlarında dönütler alırlar. Ayrıca bu derste öğrenciler çeşitli dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri karşılaştırır, kapsayıcı bir bakış açısına sahip olur ve Türkiye bağlamında nasıl bir yol izlenebileceği konusunda farkındalık kazanır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenci yaklaşım, yöntem ve teknik gibi belli başlı kavramları bilir ve birbirinden farkını açıklayabilir.
2İngilizce öğretiminde etkin öğretmenin özelliklerini ve rollerini betimleyebilir.
3İngilizce öğretiminde dilbilgisi odaklı yaklaşımları ve bunların sınıfiçi uygulamalarını analiz eder ve değerlendirir.
4İngilizce öğretiminde insancıl yaklaşımları ve bunların sınıfiçi uygulamalarını analiz eder ve değerlendirir.
5İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımları ve bunların sınıfiçi uygulamalarını analiz eder ve değerlendirir.
6İngilizce öğretiminde öğrenci merkezli yöntemleri bilir ve bunların sınıfiçi uygulamalarını analiz eder ve değerlendirir.
7Kuramsal ve uygulamalı sunularına dayalı olarak arkadaşlarından ve öğretim elemanından gelen dönütleri analiz eder ve değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 0015                       
ÖK 0025                       
ÖK 003      4          5  3 5 
ÖK 004  4                     
ÖK 005         5              
ÖK 006   4     4      5       
ÖK 007                  4     
Ara Toplam10 44  4  9      554 3 5 
Katkı101100100100000011100010

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Güz1TURAN PAKER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 205 Dersin Adı:  İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2023-2024 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR TURAN PAKER E-Posta :  tpaker@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Öğrencilerin İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
İçerik : Bu derste öğrenciler yabancı dil eğitimi üzerine yaklaşım, yöntem ve teknik konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları ve örnek uygulamaları okuyarak ve sunarak pekiştirirler. Mikro öğretim ve video analizi yardımıyla uygulamaya dayalı bilgilerini geliştirirler ve sunumları sonlarında dönütler alırlar. Ayrıca bu derste öğrenciler çeşitli dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri karşılaştırır, kapsayıcı bir bakış açısına sahip olur ve Türkiye bağlamında nasıl bir yol izlenebileceği konusunda farkındalık kazanır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yirminci Yüzyılda dil öğretiminde ana eğilimler: Dil öğretiminin kısa tarihçesi, Dil öğretiminde yaklaşım ve yöntemlerin doğası
2 Dilbilgisi-çeviri yöntemi
3 Doğrudan Yöntem
4 Sözel yaklaşım ve bağlamsal dil öğretimi
5 Duy-Söyle yöntemi
6 Toplu fiziksel tepki yöntemi ve Toplu fiziksel tepki yöntemi ile hikayelendirme
7 Sessiz Yöntem
8 Ara sınav
9 Toplum dil Öğretimi
10 Esinlenmeli Yöntem
11 Bütünsel Yaklaşım Yöntemi
12 İletişimsel dil öğrenim yöntemi
13 Doğal Yaklaşım
14 Doğal Yaklaşım
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in Language teaching. Oxford: Oxford University Press.English
Richards, J.C. & T.S. Rodgers. (1991). Approaches and methods in language teaching: A descriptive and analysis. Cambridge: Cambridge University Press.English
International Journals and magazines e.g. English Teaching Forum, Applied Linguistics, ELT Journal, Modern English Teacher, TESOL Newsletter.English
USEFUL WEBSITES:http://exchanges.state.gov/forum, http://www.englishtown.com, http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links, http://www.efcafe.com, http://www.eslcafe.com, http://www.esl-lab.com, http://www.tefl.net, http://www.virtualteacher.com.auEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Task içi etkinlik değerlendirmesi15Task içi etkinlik değerlendirmesi
Rapor15Rapor
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU