DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 303ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II2 + 25. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin kendi öğretim yaklaşımlarını belirleyebilmeleri, profesyonel anlamda problem çözme becerileri kazanmaları ve İngilizce öğretimi bağlamında temel bazı prensip ve uygulamalardan haberdar olmaları amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler yabancı dil öğretim/öğrenim süreçlerini etkileyen etkenlerin kritik olarak kuramsal ve uygulamalı olarak farkındadır.
2Öğrenciler dört beceri öğretim süreçleri ve öğretim bağlamı koşullarının farkındadır.
3Öğrenciler kendi öğrenim ve öğretim süreçlerini geliştirir ve bu süreçleri yazılı ve sözlü olarak yansıtır.
4Öğrenciler şu andaki ve gelecekteki rollerine ve sorumluluklarına uygun sorun çözme becerilerini geliştirir.
5Öğrenciler farklı çalışma bağlamlarına uygun verimli öğretimi sağlayacak ilke ve yöntem anlayışına sahiptir.
6Öğrenciler çeşitli araştırma tiplerini bilir ve uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 00155555    5555 535  5555 
ÖK 00255  5 45 55  5  5  5555 
ÖK 0035 555 5    555  5  5 5  
ÖK 00455555 55 55 555 55  55  
ÖK 00555  5 55 55  5  5   55  
ÖK 00655555 55 55555  5   55  
Ara Toplam3025202030 2420 2525152025103305 15253010 
Katkı543350430443342151034520

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Güz1DEVRİM HÖL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 303 Dersin Adı:  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2023-2024 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DEVRİM HÖL E-Posta :  devrimh@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Öğrencilerin kendi öğretim yaklaşımlarını belirleyebilmeleri, profesyonel anlamda problem çözme becerileri kazanmaları ve İngilizce öğretimi bağlamında temel bazı prensip ve uygulamalardan haberdar olmaları amaçlanmaktadır.
İçerik : Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dil öğretimine genel bir bakış
2 Öğrencileri betimleme
3 Öğretmenleri betimleme
4 Öğrenme ortamlarını betimleme
5 Öğrenci ihtiyaçlarını belirleme
6 Eğitim Teknolojileri ve Diğer Öğrenme Kaynakları
7 Öğrenmeyi yönetme: hatalar ve dönüt sağlama
8 Arasınav
9 Başarı yönetimi:Yavaş öğrenen öğrenciler için öğrenme etkinlikleri
10 Başarı yönetimi:Yavaş öğrenen öğrenciler için öğrenme etkinlikleri
11 Sınıf bazlı araştırma yapma, Öğrentmen bazlı araştırma yapma, Eylem araştırması
12 Sınıf bazlı araştırma yapma, Öğrentmen bazlı araştırma yapma, Eylem araştırması
13 Öğrenci izleme ilkeleri, öğrenci başarısının ölçümü ve dersi planlama
14 Özerk öğrenme: öğrenmeyi öğrenme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bowen, T. And Marks, J. (1994). Inside teaching. Oxford: Heinemann.English
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). English language curriculum for primary education (Grades 4,5,6,7, and 8). Ankara: MEB, Devlet kitapları Müdürlüğü.Türkçe
Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. (Fourth edition.). London: Pearson-Longman.English
Kemmis, S. And McTaggart, R. (1982). The action research planner. Victoria: Deakin University.English
Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in Language teaching. Oxford: Oxford University Press.English
Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.English
Richards, J.C. & T.S. Rodgers. (1991). Approaches and methods in language teaching: A descriptive and analysis. Cambridge: Cambridge.English
Scrivener, J. (1994). Learning teaching. Oxford: Heinemann.English
International Journals and magazines e.g. English Teaching Forum, Applied Linguistics, ELT Journal, Modern English Teacher, TESOL Newsletter.English
USEFUL WEBSITES: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp http://exchanges.state.gov/forum http://www.englishtown.com http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links http://www.efcafe.com http://www.eslcafe.com http://www.esl-lab.com http://www.tefl.net http://www.virtualteacher.com.auEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU