DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 206İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - II3 + 04. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin dil öğrenimi konusunda geliştirilmiş bazı temel teorileri öğrenmeleri; teknik, metod ve yaklaşım arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri,farklı öğretim metod ve tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri ve Türk eğitim sistemine uygun metod ve yaklaşımları tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler yabancı dil eğitimi üzerine yaklaşım, yöntem ve teknik konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları ve örnek uygulamaları okuyarak ve sunarak pekiştirirler. Mikro öğretim ve video analizi yardımıyla uygulamaya dayalı bilgilerini geliştirirler ve sunumları sonlarında dönütler alırlar. Ayrıca bu derste öğrenciler eski ve güncel dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri karşılaştırır, bütüncül bir bakış açısına sahip olur ve Türkiye bağlamında nasıl bir yol izlenebileceği konusunda çıkarımlarda bulunur.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenci İngilizce öğretimi bağlamında dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2İngilizce öğretiminde etkin öğretmenin özelliklerini ve rollerini betimleyebilir.
3Farklı öğrenci, öğretmen, ders planı ve materyal özelliklerini bilir.
4Eski ve güncel dil öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin sınıf içi uygulamalarını karşılaştırır ve çıkarımlarda bulunur.
5Türkiye’de İngilizce öğretimine ilişkin eleştirel ve seçmeci bir tutum sergiler.
6Mikro öğretim etkinlikleri yaparak kuramsal ve uygulamalı bilgisini karşılaştırır.
7Kuramsal ve uygulamalı sunularına dayalı olarak arkadaşlarından ve öğretim elemanından gelen dönütleri analiz eder ve değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 0015                       
ÖK 0025                       
ÖK 003      4                 
ÖK 004  4                     
ÖK 005         5              
ÖK 006   4      4     5       
ÖK 007                  4     
Ara Toplam10 44  4  54     5 4     
Katkı101100100110000010100000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 206 Dersin Adı:  İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİBEL KAHRAMAN ÖZKURT E-Posta :  sibelozkurt@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Öğrencilerin dil öğrenimi konusunda geliştirilmiş bazı temel teorileri öğrenmeleri; teknik, metod ve yaklaşım arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri,farklı öğretim metod ve tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri ve Türk eğitim sistemine uygun metod ve yaklaşımları tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik : Bu derste öğrenciler yabancı dil eğitimi üzerine yaklaşım, yöntem ve teknik konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları ve örnek uygulamaları okuyarak ve sunarak pekiştirirler. Mikro öğretim ve video analizi yardımıyla uygulamaya dayalı bilgilerini geliştirirler ve sunumları sonlarında dönütler alırlar. Ayrıca bu derste öğrenciler eski ve güncel dil öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri karşılaştırır, bütüncül bir bakış açısına sahip olur ve Türkiye bağlamında nasıl bir yol izlenebileceği konusunda çıkarımlarda bulunur.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yirminci Yüzyılda dil öğretiminde ana eğilimler ve yeni yaklaşımlar
2 Yapılandırmacı Yaklaşım
3 İçerik odaklı dil öğretimi
4 Edinç odaklı dil öğretimi
5 Katılımcı yaklaşım
6 Whole Language
7 Holistic Language Teaching
8 Text-Based Instruction
9 Çoklu Zeka
10 Neurolinguistic Programming
11 Eclectic Approach
12 Post-Method Era
13 Personality Factors: Motivation, Affective Factors
14 Drawing it altogether
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in Language teaching. Oxford: Oxford University Press. Richards, J.C. & T.S. Rodgers. (2001). Approaches and methods in language teaching (Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav25Ara Sınav
Ödev25Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU