DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 306DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ - II2 + 26. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere konuşma ve yazma becerilerinin değişik beceri grubundaki öğrencilere kazandırılması yönünde kuramsal bilgiler verilecektir. Öğrenciler İngiliz dili eğitiminde bu becerilerin nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine yapılmış bilimsel araştırma çalışmaları okumaları istenecektir. Bunun yanı sıra becerilerin beraberce kazandırılmasına yönelik küçük ders planları hazırlamaları ve sunmaları hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler konuşma ve yazma eğitimi üzerine kuramsal bilgiler edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları okuyarak pekiştirirler. Becerilerin birlikte öğretilmesini hedefleyen ders planları hazırlarlar ve sunumları sonlarında dönütler alırlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Dil becerilerinin (konuşma ve yazma) öğretimi üzerine kuramsal bilgi edinir.
2Beceri öğretimi ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmaları inceler.
3Becerilerin beraberce kazandırılması üzerine film kesitleri kullanarak ders planları hazırlar.
4Bu becerilerin öğretimi üzerine tartışmacı sorular hazırlayıp ders başında teslim eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 015  5       5            
ÖK 025                  5    
ÖK 03      5                 
ÖK 04         5            5 
Ara Toplam10  5  5  5 5       5  5 
Katkı300100100101000000010010

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1ÇAĞLA ATMACA
Detay 2020-2021 Bahar2ÇAĞLA ATMACA
Detay 2020-2021 Bahar3ÇAĞLA ATMACA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 306 Dersin Adı:  DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ - II
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÇAĞLA ATMACA E-Posta :  catmaca@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu derste öğrencilere konuşma ve yazma becerilerinin değişik beceri grubundaki öğrencilere kazandırılması yönünde kuramsal bilgiler verilecektir. Öğrenciler İngiliz dili eğitiminde bu becerilerin nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine yapılmış bilimsel araştırma çalışmaları okumaları istenecektir. Bunun yanı sıra becerilerin beraberce kazandırılmasına yönelik küçük ders planları hazırlamaları ve sunmaları hedeflenmektedir.
İçerik : Bu derste öğrenciler konuşma ve yazma eğitimi üzerine kuramsal bilgiler edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları okuyarak pekiştirirler. Becerilerin birlikte öğretilmesini hedefleyen ders planları hazırlarlar ve sunumları sonlarında dönütler alırlar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş
2 Konuşma
3 Konuşma etkinlikleri
4 Konuşma öğretimi
5 İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen yetişkin öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirme ve günlük İngilizce
6 Yazma
7 Yazma etkinlikleri
8 Konuşma becerisi öğretimi
9 Yazma becerisi öğretimi
10 Yazma ve yazma öğretimi-I
11 Yazma ve yazma öğretimi-II
12 Eleştirel yazmayı anlamak
13 İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen başlangıç seviyesindeki öğrencilerine yazmayı öğretme
14 Yansıtıcı stajyer öğretmen uygulaması geliştirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. England: Pearson Education Ltd.English
Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Cambridge: CUP.English
Richards, J.C.,& Renandya, W.A. (2002). (Eds.) Methodology in language teaching. Cambridge: CUP.English
Hyland, K. (2003). Second language wrirting. Cambridge: CUP.English
Canagarajah, A.S. (2002). Critical academic writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press.English
Firkins, A., Forey, G., & Sengupta, S. (2007). Teaching writing to low proficiency EFL students. ELT Journal, 61(4), 341-352. DOI:10.1093/elt/ccm052.English
Walshe, N., & Driver, P. (2019). Developing reflective trainee teacher practice with 360-degree video. Teaching and Teacher Education, 78, 97-105. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU