DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 406SOSYODİLBİLİM2 + 08. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı dil çalışmalarında ön koşul olan sosyal bağlama ilişkin kavramların öğrenilmesi; dil, toplum ve kültür arasındaki bağlantının tartışılmasıdır. Ayrıca dilin yaş, cinsiyet, sosyal statü, meslek, yaşanan coğrafi bölge gibi etmenlere göre değişebilir olduğu örneklenerek öğretmen adaylarının yeni bir bakış açısı oluşturması ve bu bakış açısını dil öğretimine aktarmalarının sağlanması da amaçlanmaktadır. .
Ders İçeriği Dil çalışmalarında ön koşul olan sosyal bağlama ilişkin kavramların öğrenilmesi; dil, toplum ve kültür arasındaki bağlantının tartışılması; ayrıca dilin yaş, cinsiyet, sosyal statü, meslek, yaşanan coğrafi bölge gibi etmenlere göre değişebilir olduğu örneklenerek öğretmen adaylarının yeni bir bakış açısı oluşturması ve bu bakış açısını dil öğretimine aktarmalarının sağlanması. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler sosyodilbilim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2Öğrenciler toplum dil ilişkisini bilir ve bir toplumda dil kullanımı çeşitli gruplar içinde değişiklik gösterebileceğinin farkına varır.
3Öğrenciler dil, kültür ve düşünce arasındaki ilişkileri öğrenir ve ilgili kuramsal bilgileri edinir.
4Öğrenciler dil mi düşünceyi yoksa düşünce mi dili oluşturuyor konusunda tartışma yapabilir ve fikirler geliştirebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22PY 23PY 24
ÖK 0155555  3  353 555555 5  
ÖK 0255555  3  353 555555 5  
ÖK 0355555     353 555555 5  
ÖK 0455555  3  353 555555 5  
Ara Toplam2020202020  9  122012 202020202020 20  
Katkı555550020035305555550500

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1DEMET YAYLI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 406 Dersin Adı:  SOSYODİLBİLİM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR DEMET YAYLI E-Posta :  demety@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin amacı dil çalışmalarında ön koşul olan sosyal bağlama ilişkin kavramların öğrenilmesi; dil, toplum ve kültür arasındaki bağlantının tartışılmasıdır. Ayrıca dilin yaş, cinsiyet, sosyal statü, meslek, yaşanan coğrafi bölge gibi etmenlere göre değişebilir olduğu örneklenerek öğretmen adaylarının yeni bir bakış açısı oluşturması ve bu bakış açısını dil öğretimine aktarmalarının sağlanması da amaçlanmaktadır. .
İçerik : Dil çalışmalarında ön koşul olan sosyal bağlama ilişkin kavramların öğrenilmesi; dil, toplum ve kültür arasındaki bağlantının tartışılması; ayrıca dilin yaş, cinsiyet, sosyal statü, meslek, yaşanan coğrafi bölge gibi etmenlere göre değişebilir olduğu örneklenerek öğretmen adaylarının yeni bir bakış açısı oluşturması ve bu bakış açısını dil öğretimine aktarmalarının sağlanması. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı:Dil çalışmalarında ön koşul olan sosyal bağlama ilişkin kavramların öğrenilmesi
2 Dil, lehçeler, aksanlar
3 Farklı dil oluşumları
4 Resmi yazı dili, ikidillilik ve çokdillilik
5 Dil toplulukları
6 Bölgesel ve yerel farklılıklar
7 Dil değişimi
8 Arasınav
9 Dil ve kültür
10 Etnografya ve etnometodoloji
11 Dayanışma ve nezaket
12 İletişim kurma
13 Dil ve cinsiyet
14 Dil ve Dezavantaj
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU