DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 301ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ.2 + 25. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğretim teknolojilerinin kavramsal ve kuramsal temellerine dayalı bir öğretim materyalini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmektir.
Ders İçeriği Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim-öğretim ile ilgili temel kavramları kavrar
2Eğitim sürecinde eğitim teknolojisinin önemini/yararını açıklar
3İletişim sürecini açıklar
4 Öğretim programının ögeleri arasındaki dinamik ilişkileri açıklar
5 Alanıyla ilgili herhangi bir konuda ders planı hazırlar
6Çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini kavrar
7 Öğretim materyali hazırlama ilkelerini açıklar
8 Çeşitli öğretim materyalleri için taslak hazırlar
9Kendi alanında gerekli öğretim materyallerini geliştirir
10Kendi alanında gerekli öğretim teknolojilerini kullanır
11Çeşitli öğretim materyallerinin öğretime katkılarını takdir eder
12Öğrenme-öğretme etkinliklerine katılmaktan zevk alır
13Kendi alanında kullanabileceği değişik materyalleri araştırmaya isteklidir
14Öğrenme-öğretme sürecinde etkili iletişim kurmanın önemini takdir eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU