DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 425TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİ2 + 07. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı tarih disiplinini sosyolojik, iktisadî ve sosyal görünümleri çerçevesinde incelemeye çalışan ve bu eksende tarihsel perspektifi bilimsel düzlemde verimli kılmaya çalışan toplumsal tarihe metodolojik ve epistemolojik bir yaklaşım geliştirmektir. Bu doğrultuda toplumsal tarihin hangi sorunsallar çerçevesinde konulara yaklaştığı, anılan disiplinin konumu, temas alanları ve tarih bilimine olan katkılarını öğrencilere kavratmaktır.
Ders İçeriği Tarih disiplinini sosyolojik, iktisadî ve sosyal görünümleri çerçevesinde inceleme,tarihsel perspektifi bilimsel düzlemde verimli kılma,toplumsal tarihe metodolojik ve epistemolojik bir yaklaşım getirmektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Toplumsal Tarih Nedir?
2Tarih ve Sosyoloji: Sentez Mümkün mü?
3Temel Teorik Güzergahlar
4Annales Okulu
5Türkiye’deki Annales’ciler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013554554453
ÖK 024535335554
ÖK 033524254535
ÖK 045554444444
ÖK 053333333333
Ara Toplam18231820172020212019
Katkı4544344444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Ödevler13113
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1YUSUF ZİYA BİLDİRİCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 425 Dersin Adı:  TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT YUSUF ZİYA BİLDİRİCİ E-Mail:  yziya@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3636, 296 3636,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Bu dersin temel amacı tarih disiplinini sosyolojik, iktisadî ve sosyal görünümleri çerçevesinde incelemeye çalışan ve bu eksende tarihsel perspektifi bilimsel düzlemde verimli kılmaya çalışan toplumsal tarihe metodolojik ve epistemolojik bir yaklaşım geliştirmektir. Bu doğrultuda toplumsal tarihin hangi sorunsallar çerçevesinde konulara yaklaştığı, anılan disiplinin konumu, temas alanları ve tarih bilimine olan katkılarını öğrencilere kavratmaktır.
İçerik : Tarih disiplinini sosyolojik, iktisadî ve sosyal görünümleri çerçevesinde inceleme,tarihsel perspektifi bilimsel düzlemde verimli kılma,toplumsal tarihe metodolojik ve epistemolojik bir yaklaşım getirmektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 1.Hafta Toplumsal Tarihin konusu.
2 2.Hafta Tarih ve Sosyoloji.
3 3.Hafta Temel Teorik Güzergahlar
4 4.Hafta Annales Okulu nedir ?
5 5.Hafta Türkiye’deki Annales’ciler topluluğu.
6 6.Hafta Devlet
7 7.Hafta Rejimler
8 8.Hafta İktidar
9 9.Hafta Sınav-Klasik
10 10.Hafta Kültür
11 11.Hafta Sosyal ve Kültürel Değişme
12 12.Hafta Sosyal Değişme
13 13.Hafta Sosyal Bütünleşme
14 14.Sosyal Çözülme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mustafa Aykaç, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı. İsmail Sercan, 1960 Sonrası Türkiye'sinde Toplumsal Değişimin İncelenmesi. Sinan Yıldırmaz, Toplumsal Tarih Çalışmaları.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU