DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 209GREK DİLİ VE GRAMERİ - I2 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Grek dili ve lehçeleri hakkında genel bilgiye sahip olabilmektir. Bu dersin hedefleri Basit ve bileşik cümleleri yazım, biçim ve anlam açısından analiz edebilmektir
Ders İçeriği Grek Alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Grekçe’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları Grekçe dersinin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Grek dili ve lehçeleri hakkında genel bilgiye sahip olabilme
2Grekçe temel kelime haznesine sahip olabilme
3Basit ve bileşik cümleleri yazım, biçim ve anlam açısından analiz edebilme
4Grekçe ifadeleri Türkçe olarak ifade etme becerisi edinebilme.
5Karşılaştırma yoluyla Türkçe dilbilgisi terimlerini ve kurallarını daha ayrıntılı olarak kavrayabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)199
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz3ESENGÜL AKINCI ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 209 Dersin Adı:  GREK DİLİ VE GRAMERİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ESENGÜL AKINCI ÖZTÜRK E-Mail:  eakinci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3698, 296 3553,
Ders Yeri FEF A0115,
Amaç : Bu dersin amacı, Grek dili ve lehçeleri hakkında genel bilgiye sahip olabilmektir. Bu dersin hedefleri Basit ve bileşik cümleleri yazım, biçim ve anlam açısından analiz edebilmektir
İçerik : Grek Alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Grekçe’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları Grekçe dersinin içeriğini oluşturmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yunan alfabesinin kökeni ve ilk Yunan yazısı
2 Antik Grek Alfabesi: Büyük ve küçük harfler, harflerin isimleri ve okunuşları.
3 Basit sessiz harfler,çift sessizler ve okunuşları.
4 Uzun ve kısa sesli harfler, Çift sesliler, Sahte çift sesliler ve okunuşları.
5 Nefes işaretleri ve kullanım kuralları.
6 Heceler ve hecelere verilen isimler.Sözcükleri hecelere ayırma. Uzun ve kısa heceler.
7 Ton işaretleri ve kullanım kuralları.
8 Aldıkları ton işaretlerine göre sözcüklere verilen isimler ve nedenleri.
9 Örnekler ve basit okuma, yazma alıştırmaları.
10 Noktalama işaretleri ve cümle düzeni.
11 Fiiller: Fiillerde çatı, fiillerde kip, fiillerde zaman, Fiillerde sayı, fillerde şahıs.
12 Haber kipi, etken çatı. Birinci tekil şahsı omega ile biten fiiller.
13 Şimdiki/ Geniş Zaman:Şimdiki/ geniş zaman takıları ve fiillerin çekimleri.
14 Yeni sözcükler ve Alıştırma I.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Malay, H., Yunanca I, İzmir 1990.Türkçe
Sinanoğlu, S., Yunan Dili Grameri, Morfoloji, Ankara 1974.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Ara Sınav50Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU