DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ATI 102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II2 + 02. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ulusal ve evrensel değerini yeni kuşaklara aktarmak. Ulusal kazanımların insanlığın ortak medeni değerleriyle ilişkisi bağlamında Türk modernleşme serüveninin önemini kavramak. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler karşısında bilimsel bir bakış açısı geliştirmek. Türk ulusunu Atatürkçü düşünce paralelinde milli hedefler etrafında milli bir bilinçle birleştirmek.
Ders İçeriği Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Siyasî alanda yapılan inkılâplara parçalı ve bütüncül bakabilme
2Çok partili rejim denemeleri ve sonuçlarını anlama ve değerlendirebilme becerisi kazanma
3Hukuk alanında yapılan inkılâpların anlaşılması becerisini kazanma
4Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi kazanma
5Sosyal alanda yapılan inkılâpların bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi
6Ekonomik alanda yapılan çalışmalar bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi
7Sağlık alanında yapılan çalışmalar bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi kazanma
8Atatürk dönemi (1923-1932) Türk dış politikası çalışmalarını birlikte anlayabilme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanma
9Atatürk dönemi (1932-1938) Türk dış politikası çalışmalarını birlikte anlayabilme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanma
10Türk İnkılâbı’nın temel ilkelerinden Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ilkelerinin farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna anlayabilme zevkini kazanma
11Lâiklik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılâpçılık ilkelerinin farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna anlayabilme zevkini kazanma
12Atatürkçülüğün temel ilkelerini bütünleyici ilkeleri anlayabilme, değerlendirebilme, bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
13Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti gelişmelerine analiz edebilme, anlayabilme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 011   5          
ÖK 021   5          
ÖK 031   5          
ÖK 041   5          
ÖK 051   5          
ÖK 061   5          
ÖK 071   5          
ÖK 081   5          
ÖK 091   5          
ÖK 101   5          
ÖK 111   5          
ÖK 121   5          
ÖK 131   5          
Ara Toplam13   65          
Katkı100050000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar58MACİT GÜRBÜZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ATI 102 Dersin Adı:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 58   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MACİT GÜRBÜZ E-Posta :  mgurbuz@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0022-13,
Amaç : Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ulusal ve evrensel değerini yeni kuşaklara aktarmak. Ulusal kazanımların insanlığın ortak medeni değerleriyle ilişkisi bağlamında Türk modernleşme serüveninin önemini kavramak. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler karşısında bilimsel bir bakış açısı geliştirmek. Türk ulusunu Atatürkçü düşünce paralelinde milli hedefler etrafında milli bir bilinçle birleştirmek.
İçerik : Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin Kaldırılması
2 Siyasi Partiler ve Çok Partili Rejim Denemeleri Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait İsyanı Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
3 Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar 1921 ve 1924 Anayasaları Türk Medeni Kanunu
4 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
5 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
6 Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
7 Atatürk Dönemi ( 1923/1932 ) Türk Dış Politikası
8 Ara Sınav
9 Atatürk Dönemi (1932/1938 ) Türk Dış Politikası
10 Türk İnkılabı'nın Temel İlkeleri ve Atatürkçülük Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik
11 Laiklik, Halkçılık, Devletçilik ve İnkılapçılık
12 Atatürkçülüğün Temel ilkelerini Bütünleyici İlkeler
13 Mustafa Kemal Atatürk'ten Sonra Türkiye Cumhuriyeti
14 Demokrat Parti Dönemi ve Sonrası
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
ATATÜRK,M. Kemal, Nutuk (1919/1927 ) Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989. Türkçe
ATATÜRK,M.Kemal, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU,Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara1982.Türkçe
İNAN,Süleyman-Ercan Haytoğlu(Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yay., Ankara 2007.Türkçe
İNAN,Süleyman-Cengiz Akseki ve diğ., İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY,Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt : 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN,Refik-Mustafa Safran ve diğ.,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Okutman Yay., Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN,Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK(Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Ankara 1992.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı80Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU