DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISYO 211YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - I2 + 13. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi
Ders İçeriği Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak
2Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak
3İletişim becerisini geliştirmek; takım içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi kazandırmak
4Ulaşılan kaynakların çalışmada nasıl kullanılabileceğine dair bilgi ve beceri kazandırılması
5Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin elde edilmesi
6Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz edebilme, parçalara ayırabilme
7Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak
8Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak
9Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 08               
ÖK 09               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Ödevler12222
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13636
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)15050
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz2TAMER BARAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISYO 211 Dersin Adı:  YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - I
Saat (T+P) : 2 + 1   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TAMER BARAN E-Posta :  tbaran@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi
İçerik : Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık , yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma
2 Teorik Bilgileri Uygulamaya dökme
3 Araştırma Konularını Seçme
4 Herbir Ögrenci için bireysel ve / veya gruplar şeklinde çalışma konusunun verilmesi
5 Kaynak Araştırması Yapma
6 Toplanan Kaynakların Değerlendirilmesi
7 Toplanan Kaynakların Değerlendirilmesi
8 Dönem ortası çalışmaların ön değerlendirilmesi
9 Dönem ortası çalışmaların ön değerlendirilmesi
10 Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması
11 Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması
12 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanların dosya şeklinde sunulması
13 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanların dosya şeklinde sunulması
14 Dönem sonu değerlendirmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU