DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBO 327MEDYA OKUR YAZARLIĞI2 + 04. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Medya Okuryazarlığı dersinin amacı; öğrencilerin medya okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmalarını, bu kazanımlarını medya ile ilgili yaşantılarında bir çerçeve olarak kullanabilecek yeterliğe erişmelerini ve yaşadığı çevre başta olmak üzere tüm dünyada yer alan ilgili sorunlara yönelik duyarlılık geliştirmelerini sağlamaktır.
Ders İçeriği Kitle iletişim araçlarının (Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, vs.) genel özellikleri; kitle iletişim araçlarının çocuklar, gençler ve genel olarak toplum üzerindeki etkileri; propaganda teknikleri; kitle iletişim araçlarıyla yayılan iletileri mikro düzeyde çözümleyebilme; bilgiye erişim becerileri; medya mesajlarını farklı perspektiflerden değerlendirme; medya mesajları üretme; medya okuryazarlığı öğretimine yönelik etkinlik tasarımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alana ilişkin temel kavramları açıklar.
2Alana ilişkin kuramcıları ve bunların alana katkılarını ifade eder.
3Medyanın toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar.
4Medyanın kullandığı başlıca ikna tekniklerini tespit eder.
5Farklı türdeki medya mesajlarına erişim becerisini kullanır.
6Farklı türlerdeki medya yapıtlarına karşı eleştirel bir bakış sergiler.
7Farklı kanallardan edindiği medya iletilerini değerlendirir.
8Farklı iletişim kanalları için nitelikli medya iletileri üretir.
9Medyanın ticari amacının oluşturduğu etkileri değerlendirir.
10Toplumsal yaşama medyayı kullanarak daha yapıcı bir şekilde katılır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)21428
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)2510
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2714
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU