DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BYS 243MUHASEBE3 + 13. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Genel Muhasebenin temel kavramlarını, Temel Mali Tabloları bilmesi anlaması ve Tüm Ticari Belgeleri tanımasını sağlamak
Ders İçeriği Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme.Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayabilme ve geçici mizan düzenleyebilme. Konular; A-Temel kavramlar muhasebe sistemleri. B-Bilanço hesapları. C- Gelir tablosu hesapları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İşletme ve işlevleri konusunda temel ilkeleri kavrar.
2İşletmenin Muhasebe ve Finans işlevi konusunda ayrıntılı olarak bilgi sahibi olur.
3Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmeler için muhasebe işlevinin önem ve özelliklerini açıklar.
4Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 015221122111    
ÖK 02311112111111  
ÖK 032211111       
ÖK 0422221111      
Ara Toplam1276546532211  
Katkı32211211110000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)11010
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)21224
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)22040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ÖZGÜR TUNÇEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BYS 243 Dersin Adı:  MUHASEBE
Saat (T+P) : 3 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZGÜR TUNÇEL E-Posta :  otuncel@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri BEMYO E0003,
Amaç : Genel Muhasebenin temel kavramlarını, Temel Mali Tabloları bilmesi anlaması ve Tüm Ticari Belgeleri tanımasını sağlamak
İçerik : Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme.Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayabilme ve geçici mizan düzenleyebilme. Konular; A-Temel kavramlar muhasebe sistemleri. B-Bilanço hesapları. C- Gelir tablosu hesapları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Muhasebenin Önemi ve Temel Kavramları
2 Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi ve Açılış Kaydı
3 Dönem İçi Mal Alış İşlemleri
4 Dönem İçi Mal Alışı Esnasında Meydana Gelen Özel Mali İşlemler
5 Net Alışların Tespit Edilmesi
6 Dönem İçi Mal Satış İşlemleri
7 Dönem İçi Mal Satışı Esnasında Meydana Gelen Özel Mali İşlemler
8 Varlık ve Borç Hesapları ile İlgili Dönem İçi Mali İşlemler
9 Finansal Performans Tablosunun Düzenlenmesi
10 Net Satışların, Brüt Satış Kar/Zararı ve Faaliyet Kar/Zararının Tespit Edilmesi
11 Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Kar/Zararı Hesabına Devri
12 Öz Kaynaklar Değişim Tablosunun Düzenlenmesi
13 Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi ve Kapanış Kaydı
14 Monografi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
DR. ÖZGÜR TUNÇEL / GENEL MUHASEBE 2020Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU