DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ATI 101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I2 + 01. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Ön Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını, Türk İstiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin önemini öğrencilere kavratmaktır.
Ders İçeriği İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmaları, Trablusgarp, I. ve II. Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler, Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar, Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer, Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenleri anlayabilme bilgisini kazanma
2Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmalarını birlikte anlayabilme becerisi kazanma
3Trablusgarp, I. ve II. Balkan Savaşlarına bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
4I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışını düşünme duygusunu kazanma
5Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesini anlama ve düşünme kabiliyetini kazanma
6Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlamasının yarattığı gücü anlama bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
7Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşanın yaptığı çalışmaların bilgisine ulaşabilme birlikte düşünme duygusu kazanma
8Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulmasının farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna ulaşabilme zevkini kazanma
9Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkilerin bilgisine ulaşabilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazanma
10Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşların bilgisine ulaşabilme ve anlama kabiliyetini kazanma
11Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zaferin kazanılması bilgisine ulaşabilme becerisi kazanma
12Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi kazanma
13Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması bilgisine ulaşabilme ve bütüncül bakabilme yeteneği kazanma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01            5 
ÖK 02            5 
ÖK 03            5 
ÖK 04            5 
ÖK 05            5 
ÖK 06            5 
ÖK 07            5 
ÖK 08            5 
ÖK 09            5 
ÖK 10            5 
ÖK 11            5 
ÖK 12            5 
ÖK 13            5 
Ara Toplam            65 
Katkı00000000000050

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2816
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz23CENGİZ AKSEKİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ATI 101 Dersin Adı:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 23   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CENGİZ AKSEKİ E-Posta :  cakseki@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0022-13,
Amaç : Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını, Türk İstiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin önemini öğrencilere kavratmaktır.
İçerik : İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmaları, Trablusgarp, I. ve II. Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler, Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar, Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer, Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Genel Yapısı.
2 Osmanlı Devleti'nin Yıkılma Nedenleri, Osamnlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Çalışmaları.
3 I.Dünya Savaşı Öncesi Toprak Kayıpları ve Bölgesel Savaşlar.I.dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Başlaması.
4 I.Dünya Savaşı'nda Cepheler, Gizli Anlaşmalar ve Savaşın Sonuçları.
5 Mondros Mütarekesi ve Uygulamaları, Mütareke sonrası Osmanlı başkenti İstanbul.
6 Mütareke Sonrası Anadolu. Havza ve Amasya Genelgeleri.
7 Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri
8 Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali.
9 Ara Sınav
10 TBMM'nin açılması, I.TBMM Dönemi'nde ülke yönetimi.
11 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cepheleri.
12 I.ve II.İnönü Savaşları, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri.
13 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması.
14 Saltanat'ın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İNKILAP DERSLERİ, Süleyman İNAN, Cengiz AKSEKİ, Kafka Kitabevi, 2018.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı80Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU